Náuka o spoločnosti - cvičebnica zo základov ekonómie a ekonomiky

Náuka o spoločnosti - cvičebnica zo základov ekonómie a ekonomiky

Autor: Renáta Madzinová, Rastislav Kotulič


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Zostaviť dobrý test, ktorý spĺňa požiadavky na to, aby vyskúšal dostatočný počet študentov a overil nielen ich vedomosti, ktoré získali z učebnice, ale aj schopnosť ich aplikácie do praxe, je veľmi náročné. Pre učiteľov i študentov na gymnáziách a stredných odborných školách je tu nová učebná pomôcka, ktorú možno využiť nielen pri výučbe a samoštúdiu, ale aj ako učebný materiál na prijímacie skúšky na fakulty s ekonomickým zameraním. Cvičebnica obsahuje otázky testového typu a úlohy (doplňovacie, na zostavenie poradia a i.). V závere každej kapitoly sú uvedené správne odpovede, aby si každý mohol overiť správnosť svojich riešení.