Nové trendy controllingu podniku (E-kniha)

Nové trendy controllingu podniku (E-kniha)

Autor: Gabriela Dubcová, Mária Žiaková


Nakladateľstvo: Vydavateľstvo EKONÓM


Dátum vydania: 6. 4. 2017Sociálne inovácie sú predmetom skúmania v celej vedeckej monografii, pričom o inovatívnom prístupe možno hovoriť z hľadiska metodiky práce (adaptácia konvenčných metód do inovatívneho prostredia), subjektu skúmania a vedeckého prístupu. Divadlo ako objekt záujmu sociálneho controllingu je oblasť controllingu, ktorej sa venuje len minimum autorov doma či v zahraničí. Inovatívny prístup výskumu vedeckej práce stojí na troch nosných pilieroch, ktorými sú verejné zdroje(poukážeme na rozdiely vo výkazníctve a finančnej oblasti inštitúcií verejnej správy a bežných podnikateľských subjektov), oblasť kultúry (spracujeme problematiku evidovania, ukladania, spracovávania a prezentovania informácií o činnosti divadla) a aplikácia sociálnych inovácií controllingu podniku (využijeme aktuálne trendy a nové prístupy controllingu podniku v divadle).