Obchodný zákonník – Commercial code

Obchodný zákonník – Commercial code

Autor:


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Prvá publikácia z novej edície Translated legislation vydavateľstva IURA EDITION prináša profesionálny preklad úplného znenia zákona č. 513/1991 Zb. do anglického jazyka, účinného od 30. júna 2011. Súčasťou publikácie je aj slovenská verzia úplného znenia Obchodného zákonníka. Publikácia je určená širokej odbornej verejnosti, ktorá sa potrebuje zorientovať v terminológii Obchodného zákonníka a používať ju aj v anglickom jazyku. Veríme, že táto publikácia bude prínosom aj pre všetkých podnikateľov používajúcich pri svojej činnosti anglický jazyk.