Občiansky súdny poriadok účinný od 1. 1. 2012 (E-kniha)

Občiansky súdny poriadok účinný od 1. 1. 2012 (E-kniha)

Autor:


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Od 1.1.2012 nadobudol účinnosť zákon č. 388/2011 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok.
Publikácia Občiansky súdny poriadok z edície “Aktuálne právne predpisy” sa vyznačuje viacerými špecifikami:

k vybraným ustanoveniam, ktoré nie sú v predpise pomenované, sú v hranatých zátvorkách doplnené názvy, ktoré sú určené redakciou,
ustanovenia, ktoré nadobudli účinnosť od 1. 1. 2012, sú graficky označené a okomentované tak, aby sa vedel čitateľ čo najjednoduchšie zorientovať v zmenách,
okraj každej strany je vyhradený na poznámky.
Publikácia je určená najmä aplikačnej praxi (sudcom, vyšším súdnym úradníkom, advokátom), ale i študentom právnických fakúlt.