Organizačné zmeny zamestnávateľa a skončenie pracovného pomeru

Organizačné zmeny zamestnávateľa a skončenie pracovného pomeru

Autor: Andrea Olšovská, Karina Divékyová, Marián Mészáros


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 13. 7. 2023Neustále sa meniaci svet práce vytvára tlak na zamestnávateľov, ktorí v záujme zachovania svojej konkurencieschopnosti či dokonca prežitia musia realizovať organizačné zmeny.
Ako však majú organizačné zmeny prebiehať, aby boli v súlade s právom? Ako ich efektívne riadiť, zachovať práva zamestnancov a vyrovnať sa s ich dôsledkami? Toto je len zlomok otázok, na ktoré prináša odpovede monografia „Organizačné zmeny zamestnávateľa a skončenie pracovného pomeru“.
Autori sa v nej zamerali na mimoriadne citlivú oblasť organizačných zmien, následkom ktorých je skončenie pracovného pomeru. Nevynechali však ani organizačné zmeny, ktoré nevyúsťujú do skončenia pracovného pomeru, či problematiku riešenia prechodu práv a povinností v rámci pracovnoprávnych vzťahov.
Keďže právna úprava nie je schopná upraviť rôzne špecifické situácie, ktoré v súvislosti s organizačnými zmenami v praxi vznikajú, autori prinášajú nielen jej výklad a analýzu, ale aj relevantné súdne rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú súdnu prax.
Vzhľadom na predkladanú problematiku, ktorá sa týka oboch strán pracovnoprávnych vzťahov, je monografia určená širokému spektru čitateľov – od zamestnávateľov, profesionálov v oblasti ľudských zdrojov a práva až po laickú verejnosť, ktorá sa s týmito situáciami stretáva v každodennom živote.