Posudzovanie rizík priemyselných procesov

Posudzovanie rizík priemyselných procesov

Autor: L. Šimák, J. Ristvej, K. Zánická Hollá


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Vysokoškolská učebnica obsahuje definície základných východísk a termínov na úseku bezpečnostného inžinierstva a prevencie priemyselných havárií s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu v tejto oblasti. Sú v nej opísané základné atribúty posudzovania rizík a kritériá, ktoré stanovujú predpoklady na jeho kvalitu a správne uskutočnenie. Dôležitou súčasťou učebnice je charakteristika jednotlivých softvérových produktov, ktoré sa používajú na stanovenie rizika. Učebnica je určená nielen študentom, ale aj pracovníkom zaoberajúcim sa bezpečnostným inžinierstvom a krízovým manažmentom, ale najmä prevenciou priemyselných havárií.