Pracovné právo pre školy a školské zariadenia

Pracovné právo pre školy a školské zariadenia

Autor: Matej Drotár


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 28. 5. 2023Cieľom publikácie Pracovné právo pre školy a školské zariadenia je podať čitateľovi výklad problematiky týkajúcej sa uplatňovania pracovnoprávnych vzťahov v školách a školských zariadeniach. Publikácia venuje priestor všetkým zamestnancom v školách a školských zariadeniach, nielen pedagogickým a odborným zamestnancom.
Publikácia sa člení na sedem základných kapitol pojednávajúcich o prameňoch pracovného práva pre školy a školské zariadenia, zamestnancoch a zamestnávateľoch v prostredí školstva, o pracovnom pomere, pracovnom čase, odmeňovaní zamestnancov, prekážkach v práci a stravovaní zamestnancov, pričom čitatelia určite ocenia aj praktické príklady a odpovede na otázky, ktoré autor zapracoval do textu.
Publikácia je určená predovšetkým pre riaditeľov škôl a školských zariadení, personalistov v školách a školských zariadeniach, zriaďovateľov škôl a školských zariadení a ich zamestnancov a zamestnancov školských úradov.