Právo pre ROPO a obce v praxi

Právo pre ROPO a obce v praxi

Autor:


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 11. 3. 2014Mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce

monitoruje aktuálne dianie v oblasti práva vo verejnej správe ako aj ďalšiu súvisiacu problematiku
mapuje legislatívu určenú starostom/primátorom, ekonómom, hlavným kontrolórom, riaditeľom (manažérom) rozpočtových a príspevkových organizácií a ďalším riadiacim pracovníkom vo verejnej správe
informuje a radí prostredníctvom erudovaných odborníkov

Časopis je určený:

starostom/primátorom, ekonómom, hlavným kontrolórom obcí, miest, resp. mestských častí a VÚC
riaditeľom a ekonómom rozpočtových a príspevkových organizácií
ďalším riadiacim pracovníkom vo verejnej správe

Obsahom časopisu sú:

odborné články na aktuálne témy
pravidelné rubriky – správne a pracovné právo, hospodárenie a financovanie, vzdelávanie, z právnej praxe, poradňa
komentáre k novelám zákonov a k iným pripravovaným zákonodarným zmenám
judikáty, vzory zmlúv a právnych podaní, návrhy všeobecne záväzných nariadení a podobne

Prednosti časopisu, ktoré oceníte:

nezávislé, odborne spoľahlivé a aktuálne informácie
ľahká orientácia a prehľadné usporiadanie textu
praktické zameranie časopisu, ktoré dáva odpoveď na mnohé, zatiaľ nezodpovedané otázky

Prispievateľmi časopisu sú pracovníci ministerstiev, Finančného riaditeľstva SR, lektori školení pre verejnú správu, pracovníci mestských a obecných samospráv, riadiaci pracovníci rozpočtových a príspevkových organizácií, renomovaní pedagógovia viacerých slovenských univerzít, právnici a iní odborníci s dlhoročnou praxou v tejto oblasti.
Predplatitelia majú možnosť bezplatne využívať poradňu, v ktorej im kompetentní odborníci písomnou formou odpovedajú na konkrétne otázky.
Doručovanie časopisu bude vydavateľom zahájené dodaním najbližšieho vydania, ktoré bude nasledovať po uhradení predplatného.