Prípadové štúdie z obchodného práva

Prípadové štúdie z obchodného práva

Autor: Mojmír Mamojka, Mária T. Patakyová, Peter Lukáčka


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 19. 3. 2019Publikácia je zameraná na precvičenie ustanovení Obchodného zákonníka, upravujúcich jednotlivé formy obchodných spoločností, družstvo a obchodné záväzkové vzťahy. Jednotlivé otázky a príklady vychádzajú z praktických poznatkov autorov. Účelom publikácie je prehĺbenie poznatkov z preberanej matérie a získanie poznatkov z praxe pri aplikácii teoretických vedomostí. Za jednotlivými zadaniami je študentom poskytnutý priestor na písanie si poznámok.Je určená predovšetkým študentom obchodného práva na právnických fakultách.