Slovensko a medzinárodné právo

Slovensko a medzinárodné právo

Autor: Peter Matuška


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 1. 12. 2021Kniha Slovensko a medzinárodné právo vysvetľuje fungovanie medzinárodného práva a jeho (ne)dokonalosti. Kniha je určená odbornej aj laickej verejnosti, keďže v prvej časti vysvetľuje vznik medzinárodného práva a jeho charakteristické črty, ktoré ho významne odlišujú od ostatných právnych odvetví. V druhej časti analyzuje najväčšie prípady medzinárodného práva, ktoré sa dotkli Slovenska, resp. obyvateľov žijúcich na jeho území. Publikácia je charakteristická vysokým počtom praktických príkladov so špeciálnym zameraním na Slovensko a to či už ide o prípad Podkarpatskej Rusi, vodné dielo Gabčíkovo, alebo o teritoriálne spory s Poľskom po prvej svetovej vojne. Aspekty medzinárodného práva, ako je napríklad fungovanie OSN, NATO alebo status veľvyslanectiev v zahraničí, sú analyzované z pohľadu Slovenskej republiky. Cieľom knihy je aj poukázať na fakt, že aj napriek svojej menšej geografickej rozlohe je stopa Slovenska v medzinárodnom práve omnoho väčšia ako sa môže na prvý pohľad zdať.