Stredoškolská matematika v príkladoch (lístkovnica) (Lístkovnica)

Stredoškolská matematika v príkladoch (lístkovnica) (Lístkovnica)

Autor: Ján Kováčik


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Publikácia obsahuje 1 300 riešených príkladov zodpovedajúcich štandardom stredoškolského učiva z matematiky. Riešenia príkladov sa uvádzajú v plnom rozsahu a sú doplnené najnevyhnutnejšími komentármi. Publikácia je prispôsobená príprave na maturitné skúšky i príprave na prijímacie pohovory na vysoké školy. Lístkovnicová forma publikácie umožňuje základnú časť pravidelne dopĺňať o ďalšie súbory príkladov na nadštandardnej úrovni rôznych matematických súťaží, ako aj jednotlivé kapitoly dopĺňať podľa požiadaviek používateľov. Publikácia je určená predovšetkým pre učiteľov, ktorí si z rozsiahleho počtu príkladov majú možnosť zostaviť cvičné testy na rôznych úrovniach z hľadiska vecnej i časovej náročnosti.