Súdny preklad a tlmočenie

Súdny preklad a tlmočenie

Autor: Teodor Hrehovčík, Miroslav Bázlik


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 11. 3. 2014Publikácia predstavuje komplexný pohľad na teóriu a prax prekladateľskej i tlmočníckej činnosti na pozadí anglického a slovenského jazyka. Obsahuje možné riešenia prekladov slovných spojení alebo kratších textov. V porovnaní so slovníkom prezentuje nielen odbornú terminológiu, ale aj kontexty, v ktorých sa príslušné termíny používajú, a podáva komentáre o výbere vhodných prostriedkov podľa danej situácie. Analýza chýb v prekladoch a komentované preklady sú poučné aj pre skúsenejších odborníkov. Prednosťou diela je, že predkladá aj teoretické javy nenásilne, opierajúc sa o ilustráciu ich praktického využitia.
Táto publikácia je určená majmä držiteľom a záujemcom o získanie kvalifikácie prekladateľa a tlmočníka anglického jazyka.