Trest odňatia slobody v novom trestnom zákone

Autor: O. Prikryl, O. Samaš, P. Toman


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 7. 2. 2017Publikácia obsahuje: - zmeny v ukladaní trestu odňatia slobody - zásady ukladania trestu odňatia slobody - vplyv priťažujúcich a poľahčujúcich okolností na výmeru trestu odňatia slobody - podrobnosti o asperačnej zásade - podrobnosti o zásade 3x a dosť - zmeny v podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody Súčasťou publikácie sú podrobné tabuľky všetkých trestných sadzieb odňatia slobody po úpravách (zvýšenie a zníženie) vyplývajúcich z ustanovení § 38, § 39 a § 41 (vrátane trestných sadzieb mladistvých).