Výsluch a konfrontácia v aplikačnej praxi

Výsluch a konfrontácia v aplikačnej praxi

Autor: Martin Laca


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 27. 5. 2022Vedecká monografia "Výsluch a konfrontácia v aplikačnej praxi" je jedným z výstupov medzinárodnej vedecko-výskumnej úlohy vedenej na Akadémii Policajného zboru v Bratislave pod číslom Výsk. 247. Obsahovo je práca rozdelená do dvoch rovín a to gnozeologickej a empirickej. Gnozeologická časť sa venuje výsluchu a konfrontácii z pohľadu kriminalisticko-taktickej rozpracovanosti predovšetkým príprave a taktike vedenia výsluchu a konfrontácie, naopak empirická časť sa venuje výlučnej konfrontácii ako kriminalistickej metóde. Spracovaná monografia je výstupom premostenia teoreticko-praktických poznatkov z aplikačnej praxe. Dielo je určené vyšetrovateľom, povereným príslušníkom, prokurátorom, ako aj širšej verejnosti, ktorá má o predmetnú problematiku záujem.