Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Európe

Autor: Ján Lazar, Peter Blaho


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 7. 2. 2017Publikácia Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Európe obsahuje referáty z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci IX. Lubyho právnických dní v Smoleniciach v dňoch 20. a 21. septembra 2007. Táto konferencia riešila celý komplex aktuálnych problémov spojených so zásadami, prostredníctvom ktorých má dôjsť k zjednoteniu a konvergencii súkromného práva v Európe. Autormi referátov obsiahnutých v publikácii sú popri niekoľkých domácich autoroch z Bratislavy či Trnavy zväčša zahraniční univerzitní profesori z významných stredoeurópskych univerzít a vedeckých inštitútov (Viedeň, Hamburg, Budapešť, Varšava, Záhreb, Ľubľana, Praha, Brno, Plzeň). Tým nadobudla konferencia a z nej pochádzajúci zborník naozaj medzinárodný a európsky rozmer (časť textov je priamo v nemeckom jazyku alebo majú resumé v nemčine). Na tomto základe vznikla vedecky hodnotná a mimoriadne aktuálna publikácia, ktorá zaiste vyvolá záujem širšieho okruhu predovšetkým vedeckých pracovníkov, učiteľov a študentov právnických fakúlt, pracovníkov v legislatíve a aplikačnej praxi, ktorí si chcú rozšíriť poznatky o tejto spoločensky dôležitej problematike.