Základný právny rámec organizácie a správy registrovaných cirkví a náboženských spoločností na Slovensku

Základný právny rámec organizácie a správy registrovaných cirkví a náboženských spoločností na Slovensku

Autor: Valéria Terézia Dančiaková, Matúš Nemec, Veronika Pétiová, Ľubomír Batka, Martin Turčan


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 11. 6. 2023Učebnica obsahuje základný prehľad o vnútornom práve niektorých registrovaných cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike a ich historickom pozadí. Autori sa zamerali na tie cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré prostredníctvom práva upravujú vo významnejšej miere svoje vnútrocirkevné spoločenské vzťahy. Sú to najmä otázky inštitucionálneho usporiadania, kompetencií a úloh orgánov cirkví a náboženských spoločností a niektoré vybrané otázky, ktoré sú v týchto cirkvách a náboženských spoločnostiach podstatné. Učebnica obsahuje aj základný prehľad o právnej úprave postavenia registrovaných cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike (ústavnoprávna úprava, právna subjektivita cirkví a náboženských spoločností a ich registrácia a koncepcia ich financovania). Vysvetlené sú aj základné pojmy z tejto oblasti.