Zanietený obchodník

Zanietený obchodník

Autor: James M. Heidema


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014V poradí druhá kniha od autora, ktorý sa prevažnú väčšinu svojho profesionálneho života venuje poisťovníctvu. Sú v nej zaradené niektoré informácie z prvej knihy Zanietený manažér, ale prevažná časť je zameraná na obchodníkov v poisťovníctve s cieľom pomôcť im pri uskutočňovaní obchodu. Kniha je rozdelená na niekoľko častí. Prvé sú určené pre tých, ktorí len zvažujú vstup do poisťovníctva, ďalšie sú venované začínajúcim obchodníkom a nakoniec sú tu časti pre skúsených obchodníkov s cieľom poradiť im pri rozvoji ich činnosti.Kniha je určená predovšetkým predajcom životného poistenia, pričom snahou autora je pomôcť im dosiahnuť úspech v tejto oblasti krok za krokom.