Zanietený tím. Praktická príručka pre vedúcich tímov a členov tímu

Zanietený tím. Praktická príručka pre vedúcich  tímov a členov tímu

Autor: Carol A. McKenzie, James M. Heidema


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Podľa autorov sa v rámci formálneho vzdelávacieho procesu málo priestoru a pozornosti venuje významu a dôležitosti tímov. Práca vedúceho tímu a člena tímu nie je jednoduchá – pri vytváraní a rozvoji tímu sa vyžaduje mať trpezlivosť a vytrvalosť. V publikácii sa autori zaoberajú systémami, procesmi a nástrojmi súvisiacimi s problematikou vytvárania tímov. Publikácia slúži aj ako príručka – na konci väčšiny kapitol je projekt, pomocou ktorého by si čitateľ mal v praxi skúsiť aplikovať všetko, čo sa naučil. Publikácia pomôže čitateľom pochopiť, ako možno dosiahnuť v rámci tímu úspech.