Zasielateľstvo a logistické činnosti

Zasielateľstvo a logistické činnosti

Autor: Bibiána Buková


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014V súčasnom podnikateľskom prostredí rastie potreba zefektívniť celkovú činnosť v podnikoch. Jednou z alternatív je aj cesta outsourcingu. Obstaranie prepravy a s tým súvisiacich služieb patrí k outsourcingovým činnostiam, ktoré zabezpečujú zasielatelia. Publikácia sa zaoberá zasielateľskými činnosťami (balenie a ochrana tovaru pred poškodením počas prepravy, skladovanie, preprava nebezpečného tovaru, nadrozmerných nákladov, živých zvierat, mŕtvych osôb, tovaru rýchlo podliehajúceho skaze), poistením prepravy tovaru, logistikou v zasielateľskej činnosti. Informuje o záujmových združeniach zasielateľov a uvádza informačné a komunikačné technológie v zasielateľstve. Publikácia je určená manažérom v oblasti zasielateľstva, dopravy, logistiky, ale aj študentom študijných odborov na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity.