Živnostenský zákon účinný od 1. 1. 2012 (E-kniha)

Živnostenský zákon účinný od 1. 1. 2012 (E-kniha)

Autor:


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) je deviatou publikáciou edície Aktuálne právne predpisy. Obsahuje úplné znenie zákona účinné od 1. januára 2012. K samotnému zákonu neodmysliteľne patria aj prílohy, ktoré sú prehľadne spracované v tabuľkovej forme.
Pre edíciu Aktuálne právne predpisy je charakteristickou črtou, že obsahuje zvýraznené zmeny oproti predošlej právnej úprave, čo prispieva k lepšej prehľadnosti o zmenách v legislatíve. Prínosom pre čitateľa sú určite aj redakciou určené nadpisy nepomenovaných paragrafov, ktoré zjednodušujú orientáciu v predpise. Na každej strane sa nachádza priestor vyhradený na poznámky čitateľa. Publikácia je určená všetkým subjektom pôsobiacim na úseku živnostenského podnikania (štátnym orgánom, podnikateľským subjektom), ale aj študentom právnických a neprávnických fakúlt.