Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
8.3.2019
ID: 4424

Zuzana Šimeková a Jean-Marc Grosperrin budú spoločne viesť skupinu Life Sciences spoločnosti Dentons v Európe

bd4212b06b91e981d39c17738642b71a/Dentons.png
Zdroj: Dentons Europe CS LLP

Dentons, najväčšia právnická firma na svete, vymenovala bratislavskú partnerku Zuzanu Šimekovú za spoločnú vedúcu skupiny Europe Life Sciences na obdobie rokov 2019–2021. Skupinu bude riadiť s parížskym partnerom Jean-Marc Grosperrinom, ktorý skupinu Europe Life Sciences úspešne viedol od jej založenia v roku 2014 a ktorý bol znovu vymenovaný za spoločného vedúceho na nové funkčné obdobie.

Jean-Marc Grosperrin sa k tomu vyjadril nasledovne: „Naša skupina Europe Life Sciences sa tradične opiera o silné stránky našej špičkovej praxe na trhu v Paríži, ktorá sa rozšírila po celej Európe. Čo sa týka plánov do budúcnosti, chceme spustiť novú fázu zameranú na ďalšie posilnenie našich schopností v celej Európe. Som preto veľmi rád, že môžem vo vedúcom tíme privítať Zuzanu, poprednú právničku v oblasti life sciences v regióne strednej a východnej Európy.“

Zuzana Šimeková poznamenala: „Som poctená, že som bola poverená touto úlohou. Naša Europe Life Sciences prax má veľmi silné postavenie a veľmi sa teším na to, ako spolu s Jean-Marcom a našimi kolegami rozšírime našu ponuku výnimočného a komplexného poradenstva pre klientov v tomto dynamickom sektore.“

Zuzana Šimeková vykonáva advokáciu už viac ako 15 rokov, pričom sa zameriava predovšetkým na life sciences a právo hospodárskej súťaže. Svoje poradenstvo poskytuje klientom vo farmaceutickom sektore v strednej a východnej Európe ako aj celej Európe ohľadom širokej škály otázok regulácie vrátane klinických skúšaní, uvádzania liekov na trh, cenotvorby a úhrad, compliance, distribučných modelov a reklamy. Má tiež rozsiahle skúsenosti s poskytovaním regulačného poradenstva a získavaním súhlasu súťažných orgánov s fúziami a akvizíciami a korporátnymi transakciami v oblasti life sciences. V publikácii Chambers Europe 2018 bola zaradená medzi najlepších súťažných a protimonopolných právnikov na Slovensku. Pred tým, ako začala pracovať pre spoločnosť Dentons, spoločne riadila regulačnú skupinu European Life Sciences spoločnosti Allen & Overy v Paríži. Pracuje pre klientov ako GE Healthcare, Roche a Eli Lilly a nedávno poskytovala právne poradenstvo spoločnosti Sanofi vo viacerých európskych krajinách v súvislosti s predajom jej generickej divízie v Európe, ktorá bola jednou z najväčších transakcií v oblasti life sciences v posledných rokoch, výška transakcie bola 1,9 miliardy EUR.

Okrem spoločného riadenia skupiny Europe Life Sciences Jean-Marc Grosperrin spoločne riadi vysoko hodnotenú skupinu Life Sciences v Paríži. Zaoberá sa predovšetkým francúzskymi a cezhraničnými akvizíciami, a transakciami private equity so zameraním na sektor zdravotníctva. V poslednej dobe viedol medzinárodný tím, ktorý poskytoval poradenstvo spoločnosti Lactalis v súvislosti s akvizíciou podniku výroby stravy pre kojencov spoločnosti Aspen Pharmacare vo výške 740 miliónov EUR v 20 krajinách. Bola to jedna z najdôležitejších globálnych transakcií v oblasti life sciences v roku 2018. Pravidelne tiež poskytuje poradenstvo spoločnosti Pfizer vo Francúzsku vo vzťahu ku všetkým jej významným operáciám, rovnako ako ďalším významným medzinárodným farmaceutickým, kozmetickým, biotechnologickým spoločnostiam a spoločnostiam vyrábajúcim zdravotnícke pomôcky. Podľa Chambers Europe, The Legal 500 EMEA a Best Lawyers patrí vo Francúzsku medzi najlepších právnikov v oblasti fúzií a akvizícií v oblasti life sciences.

Tomasz Dąbrowski, CEO spoločnosti Dentons Europe, k tomu uviedol: „V rámci našej stratégie pre Európu chceme posilniť naše schopnosti v kľúčových odvetviach. Pod erudovaným vedením Jean-Marca a Zuzany budeme rozširovať našu ponuku inovatívnych služieb a pridávať ešte väčšiu hodnotu našim klientom v oblasti life sciences.“

V odvetvovej skupine Life Sciences spoločnosti Dentons pracuje približne 425 právnikov na celom svete, vrátane 145 právnikov pôsobiacich v Európe.


Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka


Business Garden Štefánikova
Štefánikova 15
Bratislava, 811 05

Tel.:   +421 2 2066 0111


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk