21.9.2018
ID: 4225upozornenie pre užívateľov

Aj poslanci pozitívne reagujú na legislatívne návrhy rezortu spravodlivosti

​Využívanie alternatívnych trestov bude efektívnejšie, náš návrh poslanci posunuli do druhého čítania.

​Nová legislatíva z dielne rezortu spravodlivosti sa zaoberá najmä požiadavkami na flexibilnejšie postupy subjektov v trestnom konaní, ktoré podmieňujú efektívnejšie ukladanie a výkon alternatívnych sankcií.

Minister spravodlivosti SR Gábor Gál sa od svojho nástupu do funkcie snaží zvýšiť využívanie alternatívnych trestov a tým aj Elektronického systému monitorovania osôb (ESMO), ktorý zakúpila SR pred niekoľkými rokmi. Širšia pracovná skupina, ktorú minister spravodlivosti zriadil, analyzuje možnosti rozsiahlejšieho nasadenia elektronických náramkov u odsúdených a ďalších osôb.

Pomôcť tomu majú aj legislatívne zmeny, ktoré pripravil rezort spravodlivosti a poslanci parlamentu ich posunuli do druhého čítania. Gábor Gál: „Novela zákona o probačných a mediačných úradníkoch reflektuje a odstraňuje prekážky v postupoch aplikačnej praxe a zároveň zrýchľuje postupy v niektorých prípadoch využitia alternatívnych trestov. Zaoberá sa najmä požiadavkami na flexibilnejšie postupy subjektov v trestnom konaní, ktoré podmieňujú efektívnejšie ukladanie a výkon alternatívnych sankcií. Ministerstvo sa tiež snaží zefektívniť prácu probačného a mediačného úradníka a v čo najvyššej možnej miere optimalizovať prípravu a realizáciu využitia tzv. elektronických náramkov.

Minister spravodlivosti SR má za to, že prax v SR preukázala, že ide o efektívny nástroj, ktorý na páchateľov pôsobí výchovne a zvyšuje mieru ich úspešnej reintegrácie do spoločnosti – miera porušovania povinností/obmedzení/zákazov je v doposiaľ zrealizovaných prípadoch na úrovni 4,4 %, pričom v týchto prípadoch došlo následne k potrestaniu kontrolovanej osoby (priemerná „medzinárodná“ miera porušovania sa uvádza na úrovni 6 %). Zároveň náklady na väzňa sú denne 10-násobne vyššie ako na človeka s elektronickým náramkom. 

Zákon tiež odstraňuje spory o príslušnosť na vydanie medzinárodného zatýkacieho rozkazu medzi nadriadeným a prvostupňovým súdom vo vykonávacom konaní, ak je odsúdeného potrebné vyžiadať z cudziny v čase po prijatí rozhodnutia, ktorým bol právoplatne a vykonateľne uložený trest odňatia slobody do vrátenia spisu prvostupňovému súdu. 


Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk