11.2.2021
ID: 5013upozornenie pre užívateľov

Audit a umelá inteligencia v roku 2021

Prepojenie auditu a softvérov využívajúcich umelú inteligenciu nie je žiadnou novinkou. Audítorské a účtovnícke firmy sa už dlhodobo usilujú automatizovať niektoré rutinné činnosti v rámci auditu a viac sa sústreďovať na poskytovanie poradenstva ohľadom finančnej stratégie svojim klientom.

Mnoho firiem v tejto oblasti už objavilo výhody, ktoré im poskytujú softvéry využívajúce umelú inteligenciu, ako napríklad zlepšené vyhodnocovanie rizika a možnosť vytvoriť lepšie auditné plány. Najlepšie audítorské softvéry umožňujú audítorom efektívnejšie prezerať obrovské množstvá firemných dát.

Záujem o tieto softvéry využívajúce umelú inteligenciu neutícha ani v roku 2021, a preto  Kate Hashimoto, dátová analytička zo spoločnosti Mindbridge, identifikovala päť kľúčových trendov, ktoré budú zvyšovať dopyt po takýchto softvéroch aj v najbližšom období:

  • Zvýšené požiadavky na automatizáciu rutinných úloh
  • Rastúce využívanie cloudových riešení
  • Nutnosť vysporiadať sa s množstvom dát
  • Zvýšená potreba vyhodnocovania rizík a prechádzania podvodom
  • Príležitosť pre rast poradenských služieb

Zvýšené požiadavky na automatizáciu rutinných úloh

Profesia audítora si vyžaduje rýchlu identifikáciu rizík a následne vypracovanie auditnej správy v krátkom čase. Avšak, v prípade, že audítor využíva na svoju prácu tradičné metódy zberu a analýzy dát, tento čas sa môže predlžovať. Nutnosť úspory času je dôvodom, prečo sa firmy v posledných rokoch snažia zvýšiť automatizáciu nevyhnutných úkonov, s pomocou audítorského softvéru, ktoré im to umožňujú kombináciou strojového učenia, dátovej analytiky a umelej inteligencie. Využitie softvéru s umelou inteligenciou umožňuje firmám znížiť mieru chybovosti a zároveň zabezpečiť, že 100% dát bude dôkladne analyzovaných. Samotný audítor tým pádom môže venovať viac času iným dôležitým úlohám, napríklad pozorovanie dátových trendov a charakteristikám jednotlivých rizík, a teda v konečnom dôsledku, je schopný klientovi ponúknuť službu s vyššou pridanou hodnotou.

Rastúce využívanie cloudových riešení

Účtovné a audítorské firmy v súčasnosti hojne využívajú rôzne cloudové softvéry. Cloudové úložiska, ktoré sa nachádzajú vo vzdialených a dobre zabezpečených dáta centrách, umožňujú zamestnancom jednoduchší prístup k dôležitým dokumentom z pohodlia domova. Jediné čo musia spraviť, je prihlásiť sa do svojho účtu na online platforme chránenej rôznymi bezpečnostnými prvkami. Cloudové riešenia sú obzvlášť nápomocne v súčasnej dobe, keď kvôli pandémií COVID-19 veľká časť zamestnancov účtovníckych a poradenských firiem pracuje z domu, a práve takéto riešenia im umožňujú rýchly a jednoduchý prístup k dôležitým dokumentom.

Nutnosť vysporiadať sa s veľkým množstvom dát

Audítor potrebuje k správnemu vykonávaniu svojej profesie spracovať veľa dát z rôznych zdrojov. Objem dát, ktoré musí preveriť, sa však môže zdať nekonečný. Medzi odborníkmi panuje všeobecná zhoda v tom, že veľkosť digitálneho vesmíru sa minimálne každé dva roky zdvojnásobuje. IDC predpovedá, že globálna dátová sféra vzrastie z 33 Zettabytov (ZB) v roku 2018 do roku 2025 na 175 ZB.[1]

Na to, aby firma mohla dôkladne preskúmať firemné finančné údaje v celom ich rozsahu potrebuje šikovné nástroje. Takýmto nástrojom môže byť aj audítorsky softvér využívajúci umelú inteligenciu – audítorom pomáha zorientovať sa v množstve dát za oveľa kratší čas, čo im umožní venovať viac času aktivitám s vyššou pridanou hodnotou, a teda poskytnúť hodnotnejší produkt klientom.

Zvýšená potreba vyhodnocovania rizík a prechádzania podvodom

Vyhodnocovanie rizík je dôležitou súčasťou každého auditu. Taktiež sa každá spoločnosť usiluje predchádzať podvodnému chovaniu vo svojich radoch. Odborníci sa obávajú, že súčasná pandémia COVID-19 môže potenciálne zvýšiť riziko chybovosti a podvodného konania z viacerých dôvodov. Spoločnosti čelia rôznym, či už finančným alebo administratívnym tlakom, mnoho zamestnancov sa nachádza v zložitej finančnej situácií a aj prechod na prácu z domu, v mnohých prípadoch uľahčuje nedodržiavanie vnútorných kontrol. Aj v tejto situácií vie byť nápomocný softvér využívajúci umelú inteligenciu, pretože umožňuje lepšiu detekciu podvodného správania a kvalitnejšie vyhodnocovanie rizika, tým, že vie skontrolovať a vyhodnotiť 100% finančných údajov spoločnosti.

Príležitosť pre rast poradenských služieb

Audit finančných výkazov sa tradične vykonáva kontrolou minulých aktivít spoločnosti. Avšak, spôsob akým sa audit vykonáva, sa rapídne mení práve príchodom automatizovaných riešení. V budúcnosti budú zrejme štandardom analýzy transakcií v reálnom čase, vyhodnocovanie rizika a overovanie dát. Firmy sa už dnes usilujú o to, aby v budúcnosti mohli venovať menej času manuálnym, časovo náročným auditným úkonom. Ich snahou je aby mali auditné tímy možnosť prerozdeliť zdroje na analýzu dát, poskytovanie riešení a poradenstva svojim klientom. Odborníci sa domnievajú, že budúcnosťou auditu je tzv. hybridný prístup. Takýto prístup kombinuje používanie sofistikovanej účtovnej technológie a zároveň kladie dôraz na vstup finančného poradcu. [2]

Barbora Paulíková,
Audit Consultant

V4 _logo 200

 V4 Legal, s.r.o.

Tvrdého 4
010 01 Žilina

Tel.:    +421 41 321 12 90
Tel.:    +421 2 321 012 30
e-mail:    info@v4legal.sk
e-mail:    bratislava@v4legal.sk

Zdroje:

  • K dispozici >>> TU
  • K dispozici >>> TU
  • K dispozici >>> TU
 

[1] Reinsel, D. a kol.: The Digitization of the World. From Edge to the Core. 2018. s.3

[2] FinancesOnline: 11 Accounting Trends for 2020/2021: New Forecasts & What Lies Beyond? K dispozici >>> TU.

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk