25.9.2014
ID: 2578upozornenie pre užívateľov

Ďalšie rozširovanie Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (KZVS) – tentoraz pre oblasti stavebníctva a elektrotechnického priemyslu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“) už rozhodlo o ďalších rozšíreniach KZVS tentoraz pre oblasti stavebníctva a elektrotechnického priemyslu (predchádzajúce oblasti boli pozemná doprava; hutníctvo, geológia a ťažobný priemysel; strojársky priemysel) a to Výnosmi ministerstva zverejnenými v Zbierke zákonov dňa 19.09.2014.

 
 Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS
 
1 .s účinnosťou od 1. októbra 2014 – stavebníctvo – na zamestnávateľov v časti odvetvia na úrovni skupiny:

  • 23.6 – výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu

a na zamestnávateľov v odvetví na úrovni divízie:

  • 41 – výstavba budov,
  • 42 – inžinierske stavby
  • 43 – špecializované stavebné práce

2. s účinnosťou od 1. októbra 2014 – elektrotechnický priemysel – na zamestnávateľov v časti odvetvia na úrovni skupiny:

  • 25.7 – výroba nožiarskych výrobkov, náradia a železiarskeho tovaru,
  • 27.4 – výroba elektrických svietidiel,
  • 27.9 – výroba ostatných elektrických zariadení.

Na zamestnávateľov, ktorí majú podľa klasifikácie SK NACE Rev. 2 prevažujúce činnosti zatriedené na Štatistickom úrade z uvedených divízií alebo skupín a nevzťahuje sa na nich niektorá z výnimiek uvedených v zákone (napr. zamestnávateľ má menej ako 20 zamestnancov, vzťahuje sa na neho už iná KZVS, zamestnáva viac ako 10% osôb so zdravotným postihnutím, je v úpadku, v likvidácii alebo vykonáva podnikanie menej ako 24 mesiacov), sa vzťahuje rozšírená KZVS s účinnosťou od 01.10.2014.

Aktuálne znenia všetkých KZVS podľa jednotlivých oblastí nájdete na stránke ministerstva.


Mgr. Martina Poliačiková

Mgr. Martina Poliačiková,
Advokát


Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava 1


Tel.: +421 2 32 33 34 44
Fax:  +421 2 32 33 34 43
e-mail: office-ba@rc-cms.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk