24.3.2015
ID: 2830upozornenie pre užívateľov

Darovanie 2%

Aj v tomto roku majú možnosť všetky daňové subjekty darovať 2% alebo 3% zo svojich daní prijímateľom - právnickým osobám uvedeným v zozname prijímateľov. Právnické a fyzické osoby tak urobia prostredníctvom vyhlásenia v daňovom priznaní.

Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2014, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní, že podiel zaplatenej dane (alebo daňovej licencie) do výšky 2 % sa  má poukázať ním určeným prijímateľom. Môže tak urobiť, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania, daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0, 5 % zaplatenej dane (alebo daňovej licencie) ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie. Ak daňovník neposkytol tieto finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0, 5 % zaplatenej dane (alebo daňovej licencie), je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1, 5 % zaplatenej dane (alebo daňovej licencie).

Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie, ktoré začalo v roku 2014 a končí v roku 2015 (napr. daňovník s hospodárskym rokom končiacim v priebehu roka 2015), je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní, že podiel zaplatenej dane (alebo daňovej licencie) do výšky 1, 5 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom. Môže tak urobiť ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania, daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 1 % zaplatenej dane (alebo daňovej licencie) ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie. Ak daňovník neposkytol tieto finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 1 % zaplatenej dane (alebo daňovej licencie), je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1 % zaplatenej dane (alebo daňovej licencie).

Ak daňovníkom je právnická osoba, podiel zaplatenej dane je najmenej 8 eur pre jedného prijímateľa.

Zoznam prijímateľov podielu zaplatenej dane je uvedený na webovom sídle Notárskej komory SR aj na webovom sídle finančnej správy . Daňovníkovi sa ako pomôcka pri vyplnení časti daňového priznania týkajúcej sa vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane, zobrazí zoznam prijímateľov podielu zaplatenej dane.

Daňovník, ktorý chce poukázať podiel zaplatenej dane prijímateľovi, nemôže mať povolenie platenia dane v splátkach.

Zdroj: TS FS SR

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk