31.5.2016
ID: 3350upozornenie pre užívateľov

Minimálna sadzba DPH predĺžená o ďalšie dva roky

Rada prijala 25. mája 2016 smernicu, ktorou sa počas ďalších dvoch rokov zachová minimálna štandardná sadzba DPH vo výške 15 %.

Cieľom minimálnej štandardnej sadzby je zabrániť neprimeranému rozdielu sadzieb DPH uplatňovaných členskými štátmi a štrukturálnej nevyváženosti alebo narušeniu hospodárskej súťaže, ku ktorým by to mohlo viesť. Minimálna štandardná sadzba vo výške 15 % sa uplatňovala do 31. decembra 2015.

Vzhľadom na prebiehajúce rokovania o definitívnych pravidlách jednotného európskeho priestoru v oblasti DPH sa touto smernicou predlžuje minimálna štandardná sadzba na obdobie, ktoré bude dostatočne dlhé na zabezpečenie právnej istoty. Sadzba sa zachová vo výške 15 % počas obdobia od 1. januára 2016 do 31. decembra 2017.

Na zasadnutí Rady pre hospodárske a finančné záležitosti sa smernica prijala bez diskusie.

Zdroj: TS Rada EÚ


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk