11.3.2014
ID: 1605upozornenie pre užívateľov

Návrat do práce a organizačné zmeny

Obdobie materskej a rodičovskej dovolenky je zvyčajne príjemná pauza v živote pracujúceho rodiča. Nedeľný stres z nového pracovného týždňa, horiace termíny, nervozita pred prezentáciou, alebo nespokojný zákazník sú v nedohľadne. S pribúdajúcim vekom dieťaťa sa opäť približujú a rodič sa pripravuje zo zabehnutého domáceho stereotypu vstúpiť späť do pracovného kolotoča. V tom lepšom prípade sa vráti do svojej práce a po krátkom zabehnutí bude všetko tak, ako predtým. V tom horšom prípade sa musí okrem zmeny každodenného režimu popasovať aj s problémom, že sa nemá kam vrátiť.

 
 Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátska kancelária
 
Častá otázka na rodiča na materskej/rodičovskej dovolenke je: držia ti miesto, môžeš sa vrátiť späť? Automaticky sa akceptuje a dokonca vopred predpokladá, že pracovné miesto sa v medziobdobí zruší. Magické organizačné zmeny vedia vyriešiť rôzne problémy... Nepolemizujeme o skutočných organizačných zmenách, keď sa zruší celé oddelenie, na ktorom rodič pracoval. Zamýšľame sa prípadmi, keď jedinou „organizačnou zmenou“ bol nástup rodiča na materskú/rodičovskú dovolenku a návrat z nej.

Právne je materská a rodičovská dovolenka dôležitá osobná prekážka v práci, počas ktorej je zamestnávateľ povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci. Rovnako ako pri neprítomnosti žiaka v škole - zamestnanec po istú dobu nechodí do práce, zamestnávateľ to toleruje a po skončení materskej/rodičovskej dovolenky zamestnanec naskočí do idúceho vlaku a pokračuje v ceste ďalej. Jednoznačná je v tomto smere aj právna úprava, ktorá ukladá  zamestnávateľovi, aby umožnil rodičovi vrátiť sa na pôvodnú prácu a pracovisko, a ak to nie je možné, tak na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zo zákona nevyplýva pre zamestnávateľa možnosť výhybky z tejto povinnosti.  

Na druhej strane však materská/rodičovská dovolenka nie je práceneschopnosť pri chrípke, kedy zamestnanci na pár dní potiahnu aj za chorého kolegu. V pracovnom živote sú tri roky, prípadne viac, dlhá doba, a tak je legitímnym právom zamestnávateľa prijať na miesto rodiča na materskej/rodičovskej dovolenke iného zamestnanca. Po návrate rodiča z materskej/rodičovskej dovolenky nastane matematický problém, kedy zamestnávateľ má na jednu prácu dvoch zamestnancov.

Právne správnym a elegantným riešením, ako predísť tomuto problému je prijať nového zamestnanca na dobu zastupovania počas materskej/rodičovskej dovolenky.

Nevedno, či z dôvodu právnej nevedomosti zamestnávatelia riešia situáciu prijatím zamestnanca na dobu neurčitú a následne organizačnými zmenami prepustia toho zamestnanca, ktorý im menej vyhovuje. Ako vyplýva zo spojenia „organizačná zmena“, ide zmenu v organizácii práce, kedy sa mení schéma pracovných miest bez konkrétnych mien. Ak zamestnávateľ pred nástupom rodiča na materskú/rodičovskú dovolenku potreboval len jedno miesto asistentky a potrebuje len jedno miesto asistentky aj po návrate rodiča z materskej/rodičovskej dovolenky, nejedná sa o pravú organizačnú zmenu, ktorú upravuje Zákonník práce ako dôvod na výpoveď, hoci má až dvoch adeptov na jednu pozíciu. Preto skončiť pracovný pomer  s niektorým zo zamestnancov z organizačných dôvodov je nesprávnym riešením situácie.

Napriek tomu sú takéto prípady stále časté a možno niektorí len čakajú, kým sa v tomto smere jednoznačne vyjadrí súd, kým sa nájde rodič prepustený z práce, ktorý si bude uplatňovať svoje práva na súde.

Cieľom legislatívy je zabezpečiť návrat zamestnanca do pôvodnej práce po materskej/rodičovskej dovolenke. Preto ešte pred nástupom zamestnanca na materskú/rodičovskú dovolenku si treba všetko vopred naplánovať, len tak sa vyhnete neskorším problémom. Výpoveď z organizačných dôvodov je jedna z najčastejších príčin súdnych sporov, preto je vždy na mieste, ak sa vopred poradíte so svojim právnikom. Nie je všetko zlato, čo sa blyští a nie je každá zmena skutočná organizačná zmena v zmysle Zákonníka práce.


Marianna Čarská

Marianna Čarská,
advokátka


Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátska kancelária

APOLLO BUSINESS CENTER II, blok H
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava

Tel.: +421 232 113 900
Fax:  +421 232 113 901


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk