8.9.2016
ID: 3453upozornenie pre užívateľov

Posledný mesiac na odložené dane

Pre takmer 20 000 ľudí a firiem zostáva posledná šanca na podanie daňového priznania. Šesťmesačný odklad uplynie 30. septembra. Daňové priznanie treba nie len podať, ale daň aj zaplatiť.

Možnosť odložiť si daňové priznanie tento rok využilo približne 185 000 daňovníkov. Mesačný posun (do konca apríla) oznámilo cca 4 500 daňovníkov, dvojmesačný odklad do 31. mája si zvolilo 3 800 daňovníkov. Najdlhší možný odklad v prípade príjmov len zo Slovenska využilo takmer 158 000 daňovníkov, ktorí si odložili podanie daňového priznania na jún.

Pol ročnú lehotu na odklad daňového priznania mohli využiť všetci, ktorí mali za minulý rok 2015 aj príjmy zo zdrojov v zahraničí. Takýchto daňovníkov je cca 20 000. Pripomíname, že odložený termín podania daňového priznania je zároveň termínom na zaplatenie dane. Taktiež spolu s podaním daňového priznania je do konca mesiaca možnosť poukázať vybranej neziskovej organizácií 2% (3%) z daní. Zoznam uchádzačov nájdete na portali Notárskej komory SR.

Základné údaje sú dostupné na webe finančnej správy v časti "Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam" alebo na call centre finančnej správy 048/431 72 22.

Sankcie za nepodanie daňového priznania alebo nezaplatenie dane sú vo výške od 30 do 16 000 eur.

Zdroj: TS FS SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk