9.8.2017
ID: 3774upozornenie pre užívateľov

Stop nelegálnemu hazardu na internete

00000000000000000000000000000000/logo.png
Zdroj: epravo.sk

Finančná správa prvý raz zverejnila zoznam webových stránok, ktoré ponúkajú nelegálny hazard. Zoznam obsahuje 10 webových stránok, ktoré ponúkajú hranie hazardných hier nelegálne. Ide o nové opatrenie v boji proti nelegálnym aktivitám na internete. Aktualizovať a dopĺňať ho finančná správa bude každý týždeň.

Finančná správa od júla kontroluje nelegálny hazard na internete. Aktívne vyhľadáva webové sídla, ktoré poskytujú zakázanú ponuku a zároveň preveruje aj podnety od občanov. V prvom kroku finančná správa vyhľadáva webové stránky, prostredníctvom ktorých sa poskytujú hazardné hry v rozpore so zákonom. Následne vyzýva poskytovateľov zakázaných ponúk na ukončenie svojej činnosti do 10tich dní. Ak činnosť ani po tomto termíne stránky s nelegálnym hazardom neukončia, zverejní finančná správa tieto webové stránky v zozname a následne podá žiadosť na súd o zamedzenie prístupu k webovému sídlu. Finančná správa osloví aj bankové inštitúcie, v ktorých by prevádzkovatelia mohli mať účty, aby ich zablokovali. Za prevádzkovanie zakázaných ponúk môže byť uložená pokuta až do výšky 500 000 eur.

Prvý zoznam webových stránok s nelegálnym hazardom obsahuje 10 webových stránok. Pracovníci finančnej správy oslovili emailom prevádzkovateľov 17 webových stránok. Z toho:

- dve svoje nelegálne ponuky stiahli,
- piatim plynie lehota na ukončenie prevádzky na základe výzvy (lehota je 10 dní),
- 10 prevádzkovateľov nelegálneho hazardu finančná správa zverejnila na portáli finančnej správy v časti Infoservis - Hazardné hry

Zdroj: Finančná správa Slovenská republika, 17. 7. 2017

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk