9.8.2017
ID: 3774upozornenie pre užívateľov

Stop nelegálnemu hazardu na internete

Finančná správa prvý raz zverejnila zoznam webových stránok, ktoré ponúkajú nelegálny hazard. Zoznam obsahuje 10 webových stránok, ktoré ponúkajú hranie hazardných hier nelegálne. Ide o nové opatrenie v boji proti nelegálnym aktivitám na internete. Aktualizovať a dopĺňať ho finančná správa bude každý týždeň.

Finančná správa od júla kontroluje nelegálny hazard na internete. Aktívne vyhľadáva webové sídla, ktoré poskytujú zakázanú ponuku a zároveň preveruje aj podnety od občanov. V prvom kroku finančná správa vyhľadáva webové stránky, prostredníctvom ktorých sa poskytujú hazardné hry v rozpore so zákonom. Následne vyzýva poskytovateľov zakázaných ponúk na ukončenie svojej činnosti do 10tich dní. Ak činnosť ani po tomto termíne stránky s nelegálnym hazardom neukončia, zverejní finančná správa tieto webové stránky v zozname a následne podá žiadosť na súd o zamedzenie prístupu k webovému sídlu. Finančná správa osloví aj bankové inštitúcie, v ktorých by prevádzkovatelia mohli mať účty, aby ich zablokovali. Za prevádzkovanie zakázaných ponúk môže byť uložená pokuta až do výšky 500 000 eur.

Prvý zoznam webových stránok s nelegálnym hazardom obsahuje 10 webových stránok. Pracovníci finančnej správy oslovili emailom prevádzkovateľov 17 webových stránok. Z toho:

- dve svoje nelegálne ponuky stiahli,
- piatim plynie lehota na ukončenie prevádzky na základe výzvy (lehota je 10 dní),
- 10 prevádzkovateľov nelegálneho hazardu finančná správa zverejnila na portáli finančnej správy v časti Infoservis - Hazardné hry

Zdroj: Finančná správa Slovenská republika, 17. 7. 2017

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk