8.9.2015
ID: 3018upozornenie pre užívateľov

Testovanie systému náramkov pre odsúdených bolo úspešné

Nasadeniu Elektronického systému monitoringu osôb (ESMO) do praxe už nič nebráni. Po skončení pilotnej prevádzky to oznámil minister spravodlivosti Tomáš Borec.

Minister skonštatoval, že systém je kvalitný a životaschopný. „To, že išlo o dôkladný a rozsiahly test, ukazuje už len to, že do pilotnej prevádzky bolo celkovo zapojených vyše 220 osôb,“ informoval.

Systém ESMO za celkom 22,04 milióna eur (bez DPH) má vytvoriť podmienky pre flexibilnejšie udeľovanie alternatívnych trestov. V praxi by sa tak mal po ôsmich rokoch od jeho zavedenia výraznejšie presadiť trest domáceho väzenia.

Poradkyňa ministra Lucia Kurilovská predpokladá, že negatívny trend sa zvráti a počet uložených trestov domáceho väzenia sa výrazne zvýši. „Nebude totiž zlyhávať kontrola, čo je hlavný dôvod, prečo sa trest neukladal,“ uviedla.

ESMO v praxi umožňuje aj kontrolu zákazu priblíženia sa k inej osobe a lokalite, výkonu trestu povinnej práce, zákazu konzumácie alkoholu, či napríklad dodržiavania určených hodín pobytu na pracovisku. Pilotná prevádzka v trvaní päť týždňov podľa manažéra projektu Jána Oravíka neukázala žiaden závažný technický problém. Plne funkčný systém by malo ministerstvo prevziať do konca septembra. Medzi 220 testovanými osobami prevažovali samotní odsúdení, ktorých bolo až 156. Šlo o väzňov z piatich otvorených oddelení na celom území Slovenska. Doplnilo ich 23 študentov a štyria novinári.

Oravík vysvetlil, že úlohou figurantov bolo okrem iného iniciovať i neplánované udalosti. Systém ich zakaždým riadne zaznamenal. Súčasťou pilotnej prevádzky nebolo nasadzovanie policajných zložiek.

Zistené menšie nedostatky dodávateľ podľa Oravíka odstránil zväčša priamo v priebehu pilotnej prevádzky. Riešilo sa napríklad, že systém na automatické rozpoznávanie hlasu v úvode rozpoznal nesprávnu osobu. Odborníci tiež počas pilotnej prevádzky nastavovali, ako systém na kontrolu požitia alkoholu vyhodnotí, ak monitorovaná osoba nepožije alkohol, ale iba potraviny s jeho obsahom.

Kurilovská vyzdvihla, že vďaka novému systému konečne aj na Slovensko prenikne trend uplatňovaný v kontinentálnych štátoch Európy, podľa ktorého justícia prioritne netrestá ľudí a nevytrháva ich zo spoločnosti.

Borec okrem odľahčenia preplnených ústavov na výkon trestu a finančných úspor predpokladá aj pozitívne sekundárne efekty. Od zavedenia systému, ktorý dokáže kontrolovať zákaz priblíženia k chránenej osobe, očakáva, že ženy budú viac dôverovať polícii a budú vo väčšej miere nahlasovať prípady domáceho násilia.

Elektronický systém monitoringu osôb sa bude využívať nielen v oblasti trestného konania – na kontrolu obvinených a odsúdených, ale aj v civilnom konaní. Pomocou technických zariadení sa bude dať kontrolovať dodržiavanie zákazu priblíženia sa alebo aj zákazu požívania alkoholických nápojov.

Systém, ktorý obstaralo ministerstvo, umožňuje monitoring 2000 osôb. V rámci toho Slovensko nakúpilo 1000 elektronických monitorovacích náramkov, 500 zariadení na monitoring pomocou GPS signálu, 250 zariadení na telefonický monitoring a aj zariadenia pre probačných a mediačných úradníkov.

Súčasťou projektu je i vybudovanie systému pre mediáciu a probáciu, ktorý na Slovensku dosiaľ absentoval a pre monitoring osôb je nevyhnutný. V rámci neho bude ministerstvo spravodlivosti vedieť poskytovať viac ako 70 nových elektronických služieb.

Zdroj: TASR

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk