4.12.2014
ID: 2706upozornenie pre užívateľov

Učitelia by už nemali byť prepúšťaní na obdobie letných prázdnin

Učitelia by už počas letných prázdnin nemali dočasne končiť na úradoch práce. Zamedzí tomu pozmeňujúci návrh k novele Zákonníka práce, ktorý na rokovaní schválili poslanci NR SR.

Návrh upravuje trvanie pracovného pomeru na určitú dobu pri pedagogických zamestnancoch tak, aby sa končil vždy až 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roku, teda na celých 12 mesiacov školského roku. Doteraz totiž niektoré školy uzatvárali pracovný pomer s učiteľmi len na obdobie 10 mesiacov, kedy prebieha vyučovanie. Ministerstvo školstva pritom posiela na každého pedagóga mzdový normatív aj počas dvoch mesiacov letných prázdnin. Toto ustanovenie sa nebude týkať pedagógov, s ktorými bol dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú z dôvodu zastupovania.

Podľa štatistík rezortu práce v júni tohto roku pribudlo do evidencie úradov práce 2 059 pedagogických pracovníkov a 1 649 sa ich opätovne od septembra zamestnalo, zväčša na rovnakých školách.

Zdroj: MŠVVŠ SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk