6.1.2016
ID: 3172upozornenie pre užívateľov

Vyššie mzdy a viac peňazí pre rodiny s deťmi

Vyššia minimálna mzda, materská dávka či príspevok na starostlivosť o dieťa. Aj tieto zmeny prináša rok 2016. Pomôžu najmä nízkopríjmovým zamestnancom a rodinám s malými deťmi. Tieto opatrenia z druhého vládneho balíčka sú účinné od prvého januára.

Minimálna mzda sa v roku 2016 zvýšila z 380 na 405 eur. Po minuloročnom historicky najvyššom náraste o 28 eur tak prichádza ďalší, tentoraz o 25 eur. Najnižšia hodinová odmena je 2,328 eura. V čistom vyjadrení si zamestnanci odmeňovaní minimálnou mzdou polepšia mesačne takmer o 16 eur. Rodina, kde obaja rodičia pracujú za takúto mzdu a starajú sa o dve deti, si prilepší každý mesiac o takmer 32 eur, čo ročne predstavuje viac ako jeden čistý príjem navyše. „Zvyšovaním nerobíme nič neobvyklé. Nekazíme podnikateľské prostredie, ale motivujeme ľudí, aby mali záujem pracovať aj za nižšiu mzdu a aby nebolo výhodnejšie poberať sociálne dávky,“ približuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Za posledné štyri roky stúpla minimálna mzda o necelých 78 eur. Premiér vidí priestor na jej ďalšie zvyšovanie. „Nikdy nebudeme tento inštitút rušiť, budeme vytvárať predpoklady na ďalší rast minimálnej mzdy. Rešpektujeme však právo sociálnych partnerov dohodnúť sa na jej výške, ak však k dohode nedôjde a budeme mať po voľbách možnosť ovplyvňovať verejný život, zvýšime minimálnu mzdu aj pre rok 2017,“ informuje predseda vlády SR Robert Fico. Zároveň dodáva, že jej zvyšovanie nemá negatívny vplyv na zamestnanosť, čo dokazujú všetky trendy vývoja na trhu práce od roku 2013.

Od prvého januára 2016 sa zvyšuje aj materské, a to zo 65 % až na 70 % denného vymeriavacieho základu. Rodičia na materskej dovolenke tak dostanú reálne viac ako 91,2 % predchádzajúceho príjmu v čistom. Zmena sa týka aj tých, ktorí začali dávku poberať pred týmto termínom a stále ju poberajú. „Máme ambíciu zvýšiť materské o ďalších 5 %, čiže na 75 % denného vymeriavacieho základu, čo by predstavovalo približne 97 % čistého príjmu poberaného pred nástupom na materskú,“ vyčísľuje premiér Robert Fico.

Zvyšuje sa aj príspevok na starostlivosť o dieťa z 230 na 280 eur. Vyšší príspevok umožní rodičom, ktorí plánujú skorší návrat do práce, využívať aj finančne náročnejšie služby starostlivosti o dieťa do troch rokov. Zjednodušuje sa aj jeho vybavovanie. Rodičia už nemusia preukazovať náklady na zariadenie mesačne, úradom práce stačí písomná dohoda o poskytovaní starostlivosti alebo potvrdenie riaditeľa materskej školy, ktoré dieťa navštevuje. „Dnes poberá tento príspevok necelých dvetisíc rodičov. Očakávame, že sa ich počet v tomto roku zvýši minimálne na 3000, pretože je oveľa viac motivačný,“ opisuje minister Richter.

Zdroj: TS MPSVR SR

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk