Horné menu

    Konferencia na tému: "Civilné sporové konanie po rekodifikácii"

    Konferencia je zameraná na praktické otázky spojené s interpretáciou a aplikáciou Civilného sporového poriadku ako nového kódexu. V dôsledku rekodifikácie čelí civilné sporové konanie novým výzvam a očakávaniam odbornej a laickej verejnosti. Obdobie takmer jeden a pol ročnej účinnosti vytvára priestor pre prvé otvorené diskusie v nadväznosti na…