24.10.2023
ID: 5902

Rozhovor s Denisou Kartusovou

987b6eb98f5d3482e224513c583d6d18/194 Rozhovor s Denisou Kartusovou 18.9.2023.III.jpg
Zdroj: epravo.cz

Hostem studia epravo.cz byla tentokrát Mgr. Denisa Kartusová. Je uznávanou advokátkou a specialistkou na právo rodinné a trestní. Přináší nový pohled na roli advokáta v dnešní společnosti, spojující odborné znalosti s lidským pochopením a empatií.

 

Hostem studia epravo.cz byla tentokrát Mgr. Denisa Kartusová. Je uznávanou advokátkou a specialistkou na právo rodinné a trestní. Specializuje se zejména na zastupování obětí trestných činů.

Jakým způsobem se dostala k právu? Již při studiích práva ji fascinovalo rodinné a trestní právo, což jí vedlo k psaní diplomové práce na katedře trestního práva. Po vysokoškolských studiích několika právními obory, než se vrátila k rodinnému a trestnímu právu, kde uplatnila své zkušenosti, zejména v oblasti zastupování obětí trestných činů.

Denisa Kartusová zdůrazňuje důležitost uzavření dohod u rozvodů, zvláště pokud jsou součástí případu i děti. Věří v posilování vztahů a v dohody, které šetří čas, peníze a zachovávají rodinné vztahy. Ve své práci se také zaměřuje na podporu obětí trestných činů, nabízí jim nejen právní pomoc, ale často i psychologickou oporu. V této souvislosti spolupracuje od roku 2018 s organizací Women for Women.

Její úsilí vytvářet dohody a usilovat o lepší péči o oběti trestných činů ukazuje, že právo je pro ni nejen profesí, ale také vášní. Mgr. Denisa Kartusová přináší nový pohled na roli advokáta v dnešní společnosti, spojující odborné znalosti s lidským pochopením a empatií.

Sledujte epravo.cz.
 

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk