16.1.2024
ID: 5994

Rozhovor s Janem Vavřinou

9fef6e9c80062818f0abb598e3a3122c/203 Rozhovor s Janem Vavrinou 12.12.2023 III.jpg
Zdroj: epravo.cz

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Ing. Jan Vavřina, advokát, partner advokátní kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář a odborník na restrukturalizace a insolvence. Rozhovor se týkal nového zákona o preventivní restrukturalizaci účinného od 23. 9. 2023.

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Ing. Jan Vavřina, advokát, partner advokátní kanceláře Dunovská a partneři a odborník na restrukturalizace a insolvence. Rozhovor se týkal nového zákona o preventivní restrukturalizaci účinného od 23. 9. 2023.

Jan Vavřina vysvětlil, že jde o nový právní institut rozšířený v Evropě, který umožňuje firmám s finančními problémy řešit svou situaci ještě před tím, než se dostanou do úpadku. Je určen pouze pro obchodní korporace. Hlavními výhodami oproti dosavadním způsobům řešení jsou neveřejnost, možnost vybrat si jen některé klíčové věřitele a existující formální rámec.

Na otázku moderátora Jan Vavřina upřesnil, že preventivní restrukturalizace není určena pro zdravé firmy, ale pro ty, které mají závažné finanční problémy. Ty jsou definovány jako situace, kdy provoz firmy po dobu posledního roku negeneruje dostatečný zisk na úhradu všech nově vznikajících závazků.

Rozdíly oproti dosavadním způsobům sanace spočívají v možnosti vybrat si jen některé klíčové věřitele, neveřejnosti jednání a větší samostatnosti dlužníka oproti soudu či insolvenčnímu správci.

Na konkrétní doporučení pro podnikatele, kteří zjistí na jaře 2024 problémy ve svém hospodaření, pan Vavřina radí, aby neváhali přizvat externí odborníky, zejména zkušené krizové manažery. Ti mohou přinést nový pohled a nalézt s vedením firmy lepší řešení.

Sledujte epravo.cz.

 

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk