21.11.2023
ID: 5937

Rozhovor se Zdeňkem Grusem

90ec0ce17f9c4cbefc7ac3e698aba0e8/199 Rozhovor s Zdenkem Grusem 23.10.2023 III.jpg
Zdroj: epravo.cz

JUDr. Zdeněk Grus je ústecký advokát a regionální představitel České advokátní komory v regionu Severní Čechy. Zdůrazňuje, jak je pro advokáty důležité, dbát na dodržování etických pravidel a jak mohou etické kodexy pomoci v orientaci v někdy složitém právním prostředí.

JUDr. Zdeněk Grus je ústecký advokát a regionální představitel České advokátní komory v regionu Severní Čechy. Roli regionálního představitele definuje jako klíčovou ve smyslu komunikace s Českou advokátní komorou. 

Dle jeho slov regionální představitel předává stanovisko místních advokátů vůči vedení České advokátní komory, především směrem k představenstvu, kárné komisi, kontrolní komisi a ostatním orgánům. 

Zdeněk Grus také zmínil, že je důležité znát práva a povinnosti regionálního zástupce tak, jak jsou stanovena v zákoně o advokacii. Diskuse se dotkla také problematiky etických kodexů a jejich důležitosti pro advokátní praxi. 

Host dále zdůraznil, jak je pro advokáty důležité, dbát na dodržování etických pravidel a jak mohou etické kodexy pomoci v orientaci v někdy složitém právním prostředí.

Sledujte epravo.cz.

 

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk