Kariérny diplomat

Kariérny diplomat

Autor: Juraj Králik


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Popredný slovenský kariérny diplomat napísal na slovenské pomery ojedinelú prácu. Jeho rozsiahla monografia poskytuje zaujímavý pohľad na dejiny diplomacie od tých najranejších čias až po súčasnosť. Značný priestor autor poskytuje Spoločnosti národov a predovšetkým analýze a úlohám Organizácie Spojených národov. Upozorňuje na poslanie USA ako jedinej globálnej veľmoci. Ústrednou myšlienkou monografie je postavenie diplomata a úloha diplomacie v minulosti a dnes. Preto venuje sústredenú pozornosť všetkému, čo sa diplomata týka: jeho oblečeniu, stolovaniu, priebehu rokovaní, protokolu, diplomatickej komunikácii, imunitám. Fakty osviežuje svojimi spomienkami neraz s humorným podtónom. Významným prínosom práce je aj priekopnícke zhodnotenie osobnosti a úlohy, akú mal vo svetovej diplomacii Štefan Osuský, o ktorom naša história dosiaľ vytrvalo mlčala. Monografia je určená predovšetkým študentom medzinárodných vzťahov a diplomacie, určite však zaujme adeptov žurnalistiky, politológie aj iných spoločenských vied, rovnako ako každého, kto sa chce pozrieť na dianie okolo nás zasvätenými očami.