29.4.2013
ID: 140

Na návšteve u White & Case

166de3af6553f2ed3021ef7d231c405f/W&C.png
Zdroj: shutterstock.com

eFocus

„Nadšenie, ktoré mali investori pri obsadzovaní novej Európy, kam všetci patríme, určite čiastočne vyprchalo pod finančným tlakom krízy a dnes sa na našu časť Európy mnohí pozerajú opatrnejšie. Žiaľ, je vidieť, že niektoré menšie trhy sú opúšťané veľkými spoločnosťami," hovorí Marek Staroň, partner advokátskej kancelárie White & Case.

     
 Fakty:    
     
 Názov:   White & Case s.r.o.
 Adresa:   Hlavné námestie 5, 811 01 Bratislava
 Založenia:   1997
 Právnikov:   18
 Celkovo:   32
 Ocenenie:   Právnická firma roka 2013 ( Právnická firma roka pre medzinárodnú advokátsku kanceláriu,
Fúzie a akvizicie )
     
     
Rozhovor s partnerom Markom Staroňom

 Marek Staroň SONDA
 
Aká je charakteristika slovenskej kancelárie White & Case?
„Ja myslím, že sa veľmi neodlišuje od iných kancelárií White & Case v tomto regióne. Ja sám som začínal v pražskej kancelárii, takže som tamojší odchovanec a čo sa týka obsahu náplne práce, je to veľmi podobné. Venujeme sa najmä klasickým pilierom, ktoré nás živia aj v iných krajinách. To znamená M&A a všeobecné obchodné právo, finančné trhy, dlhové a equity financovanie a a právne komplexne regulované odvetvia hospodárstva. To znamená finančné služby, telekomunikácie, médiá, energetika a ďalšie vysoko regulované oblasti. Medzi ďalšie dôležité oblasti práva, ktorým sa venujeme patria nehnuteľnosti, sporová agenda- súdne spory a arbitráže, súťažné právo, duševné vlastníctvo.“

Dá sa povedať, že nejaký z týchto pilierov je v slovenskej pobočke najúspešnejší?
„Snažíme sa mať všetky tie piliere silné a záleží, v ktorej fáze sa konkrétna oblasť nachádza. M&A a všeobecné obchodné právo je historicky takým najsilnejším a najstabilnejším pilierom, ale momentálne sa intenzívne venujeme práci v energetickej oblasti.. Táto oblasť v súčasnosti prechádza zásadnou transformáciou a samozrejme sa snažíme byť pri tom."

Ak sa nemýlim, tak ste tu na trhu už šestnásť rokov, toto bude sedemnásty.
„Áno, je to tak. Myslím, že oficiálne sme otvárali v roku 1997. Už pred týmto rokom sme na Slovensku pracovali na niektorých transakciách, ale naši advokáti mali vtedy zázemie v Prahe. Kanceláriu tu máme od 1997.“

Keby ste mali vybrať nejaké najzásadnejšie momenty pre ten slovenský trh právnych služieb od roku 1997 do dnes, aké by to boli?
„Pre nás tou pohnútkou otvoriť a vybudovať silnú kanceláriu, bolo vlastne spustenie štandardného, medzinárodne otvoreného privatizačného programu, to znamená nástup vlády v roku 1998 a predaj veľkých, významných štátnych spoločností, kde sme radili pri väčšine predajov štátu alebo prichádzajúcim investorom. To bolo to, čím sme sa zaoberali hlavne v prvých rokoch. Popritom sme postpne rozvíjali aj ostatné činnosti. Objavili sa prvé významnejšie čisto súkromné M&A transakcie, nastala postupná štandardizácia bankového prostredia, čo nám umožnilo intenzívnejšie rozvinúť poradenstvo v oblasti finančného práva. Samozrejme veľmi dôležitý pre naše pôsobenie bol makroekonomický vývoj. Taký nedávny zlomový moment bolo vypuknutie ekonomickej krízy, kedy sa celý trh nejakým spôsobom posunul a znamenalo to aj pre našu kanceláriu hľadať nové príležitosti a sústreďovať sa na oblasti, kde sme hľadať dovtedy možno nemuseli. Ak sme v čase prudkého rozvoja boli nútení odmietať prácu, dnes to určite neplatí a rovnako ako väčšina kolegov v advokácii musíme čeliť výzvam, ktoré súvisia so súčasnou ekonomickou situáciou.“

White & Case 1

Snažíte sa stále hľadať nejaké nové špecializácie, na ktoré by ste sa mohli zamerať?
„Snažíme sa rámcovo pôsobiť vo všetkých kľúčových oblastiach, ale samozrejme vždy sa snažíme vidieť príležitosti na trhu, kde si myslíme, že môžeme ponúknuť niečo nové, čo na trhu nikto neponúka. Pozorne sledujeme vývoj na iných právnych trhoch a snažíme sa našich klientov informovať o nových možnostiach čo najskôr a prinášať inovatívne riešenia problémov. “

Čo považujete za silné stránky Vašej kancelárie?
„Myslím, že medzi tie naše najdôležitejšie silné stránky patria globálny dosah nášho pôsobenia, schopnosť previesť klientov aj tými najkomplexnejšími problémami s plným pochopením nielen právnej ale aj obchodnej podstaty ich problému a nasadenie, s ktorým pre klientov pracujeme. Sem patrí aj schopnosť povedať klientovi nielen to, na čo sa už spýtal, ale často aj schopnosť pochopiť, na čo sa spýtať chcel, alebo mal, a podľa toho klienta správne problémom viesť."

Vy ste už naznačili akých ľudí pre spoluprácu s Vašou kanceláriou konkrétne hľadáte, pokiaľ sa to tak dá vlastne povedať.
„Slovenský trh sa vyznačuje tým, že je tu relatívne málo presunov právnikov z jednej kancelárie do druhej, oproti vyspelým trhom. Snažíme sa kapacity, ktoré firma potrebuje, budovať úplne zdola. Snažíme sa hľadať najmä šikovných absolventov, hoci príležitostne, keď je potrebné odborne posilniť nejakú konkrétnu oblasť, tak prijímame aj skúsenejších právnikov. Naša cesta je brať mladých ľudí väčšinou rovno zo školy. Nepožadujeme praktické skúsenosti. Kandidátov však testujeme. Úspešný kandidát musí byť celkovo zorientovaný v obchodnom práve a musí byť schopný svoje vedomosti aplikovať. To znamená, že musí preukázať, ža aj rozumie tomu, čo sa na škole naučil. Takisto testujeme aj schopnosť logicky uvažovať. To je súčasť našej snahy nájsť ľudí, ktorí neskôr spĺňajú vysoké požiadavky kladené hlavne na skúsenejších právnikov.“

Má podľa vás v dnešnej dobe zmysel rozdeľovať kancelárie na medzinárodné a domáce?
„Myslím, že toto rozdelenie sa čiastočne stiera a existuje stále menej rozdielov medzi kvalitnými „zahraničnými“ a lokálnymi kanceláriami. Skôr je dôležitá kvalita obsadenia. Učite sú medzi lokálnymi kanceláriami mnohé, ktoré skutočne disponujú kvalitnými právnikmi a vedia poskytnúť službu na vysokej úrovni. Výhoda zahraničných kancelárií je niekedy v tom, že systém sledovania kvality je zabehnutejší a štandardizovanejší. Ono to nieje žiadna jadrová fyzika, dá sa to určite vybudovať aj v malej kancelárii a myslím si, že mnohým lokálnym kanceláriám sa to aj podarilo. Ďalšou výhodou zahraničných kancelárií je prístup k know-how, ktorý sa budoval „právnymi mozgami“ po celom svete. V prípade skutočne globálnych kancelárií nášho typu je v pribehu pár hodín poskytnúť klientovi prístup k analýzam ktoré často riešia veľmi podobné problémy, ako sú tie, ktorým klient čelí na Slovensku.“

Máte v tíme aj zahraničných právnikov?
„Áno, ale takmer všetci naši spolupracujúci advokáti v Bratislave sú slovenskí právnici, teda vyštudovaní na Slovensku.“

Pojem, s ktorým sa stretávam na vašich stránkach je integrácia. Vyznačuje sa, alebo je príznačná pre White & Case? Môžete našim čitateľom trochu viac vysvetliť v čom ste integrovaní, v čom tá sieť teda funguje integrovane?
„Globálne advokátske kancelárie fungujú rôznymi modelmi. Niektoré „siete“ poskytujú svojim pobočkám v jednotlivých krajinách veľa flexibility a málo sa venujú štandardizácii a budovaniu jednotnej firemnej kultúry. Flexibilita má svoje výhody. Každý trh je trochu iný a umožniť prispôsobovať sa trhu je dôležité. Na druhej strane budovanie spoločných štandardov, rovnaké kvalitatívne nároky na našich právnikov po celom svete je súčasťou integrácie v našom ponímaní. Pri rešpektovaní lokálnych špecifík sme schopní garantovať klientovi, ktorý hľadá službu vo viacerých krajinách, že sa na nás môže spoľahnúť v ktorejkoľvek krajine, kde potrebuje pomoc a všade dostane bezchybnú službu na vysokej úrovni. Klient  sa nemusí trápiť, či jeho problém s  Rumunským aspektom bude vyriešený rovnako dobre ako na Slovensku, alebo v Nemecku. Skutočne je náš tím schopný fungovať aj cez hranice ako jeden a nie ako zlepenec s neistou mierou kohézie, k čomu môže dochádzať v prípade, že sa spájajú tímy z rôznych firiem. Motivácia je jedna - zodpovednosť za dobre odvedenú službu je jedna. Niekedy, keď pracujeme s kanceláriami v iných krajinách, kde nemáme kancelárie, vidíme, že môže dochádzať k prerušeniu jednoty služby a k rozchodu motivácií. Keď potrebujete zapojiť ľudí zvonka, vždy vzniká otázka, či sa ten človek do problému naozaj nasadí, tak ako keby klient prišiel priamo za ním. Nevravím, že je to nedosiahnuteľné, ale myslím si, že koncept jedna firma po celom svete umožňuje skôr dosiahnuť ideál plne integrovanej služby. A to nemusí ísť len o problémy z dosahom v mnohých krajinách. Po vstupe do EÚ naši klienti veľmi často čelia problémom, ktoré majú európsku dimenziu a naša sila na Slovensku, v Bruseli a v iných krajinách únie nám často poskytuje významnú výhodu. Žiaľ, klienti tento aspekt často prehliadajú.“

White & Case 2

Máte skúsenosti nielen z Bratislavy, ale aj z Prahy  a New Yorku. Ak by ste mohli popísať, kde sa v súčasnej dobe nachádza slovenský trh právnych služieb, nejaký bod, charakterovo, kde by to bolo?
„Nemyslím si, že trhy právnych služieb na  Slovensku a povedzme v Čechách smerujú tam kde je dnes new yorkský a londýnsky trh. Vidíme to aj v iných štandardných západných krajinách, ktoré sú menšie ako tieto megatrhy. Odlišnosti sú dané najmä veľkosťou. Napríklad miera špecializácie dosahovaná v Londýne alebo v New Yorku je určite nedosiahnuteľná na našich trhoch. Právnik v Londýne povie nie len že „ja som banking lawyer“ a nič iné nerobím, ale povie, že „ja robím len leveraged buyout financing a nerobím vôbec nič iné“. Potom samozrejme právnici sú schopní ísť do úžasnej hĺbky mikroproblémov špecifických pre tú konkrétnu oblasť. Myslím si, že u nás k takej miere špecializácie nikdy nepríde a všetci zostaneme aspoň trochu generalistami."

A predsa sa k tomu približujete.
„Áno, väčšia špecializácia určite na trhu vznikla a aj naše relatívne malé firmy s počtom okolo 15 právnikov už si budujú špecializované tímy. Asi máloktorá firma vie povedať, že každý z jej právnikov robí len toto a nič iné, ale určite vznikajú tímy, ktoré sa venujú predovšetkým jednej oblasti a iné veci robia menej alebo vôbec. Tažko povedať, či kancelárie naozaj porastú do skutočne obrovských, alebo to skôr ostane v hladine 20-40. Aj Praha je už iný trh ako Bratislava, rozdiely sú výrazné a myslím si, že je zbytočné to zakrývať. Otázka je, či sa slovenský trh skutočne dostane tam, kde je ten český.“

Vy osobne, si myslíte, že tomu tak bude?
„Ja si myslím, že skôr nie. Nadšenie, ktoré mali investori pri obsadzovaní novej Európy, kam všetci patríme, určite čiastočne vyprchalo pod finančným tlakom krízy a dnes sa na našu časť Európy mnohí pozerajú opatrnejšie. Žiaľ, je vidieť, že niektoré menšie trhy sú opúšťané veľkými spoločnosťami. Toto čiastočne bude postihovať aj Prahu, ale čím je ten trh menší, tým je ten trend výraznejší. Odchod západných investorov samozrejme neznamená, že vzniká nejaké vákuum -  väčšinou prichádza len iný investor. Len miera potreby externých právnych služieb je výrazne odlišná pri rôznych typoch investorov. Ak štandardný investor je zvyknutý, že každý právny problém má vyriešený, rozumie rizikám a snaží sa predpisy dodržiavať,  sú investori, ktorí si povedia „nejako to zlepím, však nejako to bude fungovať, prinajhoršom to budem riešiť, keď vznikne problém“. Takýto investor, kým nenarazí na problém, dovtedy veci lepí a často mu to funguje relaívne dlho. Možno, že s postupujúcou štandardizáciou právneho prostredia a rastúcou vymáhateľnosťou práva sa trh právnych služieb ešte rozvinie a vznikne tu adekvátny nový priestor pre schopných a dôsledných právnikov. Ale myslím si, že celkovo ten pohyb, vývoj smerom k veľkým právnym trhom bude v najbližšej dobe spomalený.“

Máte v Bratislave vízie, ciele do budúcna?
„Vízie? Asi by nebolo zdravé v súčasnosti mať nejaké obrovské rozvojové ambície. Budeme sa snažiť udržať si kvalitu a renomé, ktoré na tomto trhu máme a Snažiť sa svojou trochou prispieť k tomu, aby právne prostredie v našej krajine raz fungovalo tak, ako je to v krajinách hodných nasledovania.“

Posledná vec. Ako by ste popísal tím, ktorý pre vás pracuje, alebo spolu s vami pracuje tu v kancelárii. Čím sa vyznačuje, čím je iný, jedinečný?
„Nerád používam silné slová typu „sme najlepší a jediní schopní robiť niečo tak alebo tak“. Prehnaná skromnosť tiež nie je na mieste. To čo určite spája náš tím je snaha odviesť perfektnú prácu bez ohˇaldu na okolnosti a dať klientovi to najlepšie. Verím, že to je skutočne rozhodujúci faktor v tom, prečo sa k nám vracajú klienti. Okrem toho som presvedčený, že všetci v tíme sú výnimočne šikovní ľudia."


Ďalšie fotografie zde.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk