1.6.2021
ID: 5094

Prístup Slovákov k financiám sa mení. Investujú stále viac

7544e7b158bb1e07309d6c37e131fa39/J&T Banka 12.png
Zdroj: J&T BANKA, a.s.

Vďaka zvyšovaniu finančnej gramotnosti a celkovému rastu bohatstva krajiny vidíme medzi Slovákmi stále väčší príklon k investovaniu. Prispieva k tomu aj prostredie nízkych úrokových sadzieb, pre ktoré zhodnotenie na klasických sporiacich produktoch nepokrýva zväčša ani infláciu. Rastie tak túžba po riešeniach, ktoré dokážu reálne investorom zhodnotiť peniaze.

V minulom režime u nás neexistoval kapitálový trh, dlhé roky tiež zaostáva výučba finančného vzdelávania. Historicky máme negatívnu skúsenosť s privatizáciou v 90-tych rokoch aj krachom nebankových subjektov založených na ponziho schémach. Prví investori na začiatku milénia sa navyše popálili na dot.com bubline a následne ich zasiahol prepad trhov počas finančnej krízy v roku 2008. To všetko zanechalo stopy na ochote a miere investovania Slovákov.

Podiel investícií rastie

Spolu s rastom finančnej gramotnosti, najmä u majetnejších ľudí, aj rozširovaním investičných možností však u nás v poslednom období vidíme zväčšujúci sa dopyt po investičných riešeniach. Väčšinu finančného majetku bežnej slovenskej domácnosti síce stále tvoria klasické bankové vklady, ich podiel však klesá. Potvrdzujú to aj štatistiky OECD. Kým v roku 2002 dosahoval ich podiel až 65 percent, najnovšie čísla hovoria už len o necelých 54 percentách. Predovšetkým v období po finančnej kríze z roku 2008, odkedy centrálne banky spustili politiku nulových úrokových sadzieb, začal v majetku Slovákov rásť podiel dlhopisov, špeciálne podnikových, ako aj podielových fondov, vrátane penzijných. Spolu dosahujú už takmer štvrtinu celého ich finančného bohatstva.

Človek nemusí byť finančným expertom na to, aby profitoval z rastu cien aktív na finančných trhoch. V prípade podielových fondov sa o prostriedky stará portfólio manažér, ktorý prispôsobuje zloženie fondu situácii na finančných trhoch a hľadá najlepšie investičné príležitosti. Práve jeho výberu by ste teda mali venovať pozornosť.

Čoraz viac Slovákov si mohlo na vlastnej koži vyskúšať, a to aj počas nedávnych turbulencií spojených s koronavírusom, že hoci je s investovaní späté vyššie riziko a väčšie výkyvy cien ako so sporením, za toto riziko môže byť investor odmenený aj vyšším výnosom. Štatistiky ukazujú, že čím dlhší je investičný horizont, tým väčšia je pravdepodobnosť, že peniaze vložené do akcií alebo do dlhopisov prinesú kladný výnos aj napriek obdobiam kríz či neistôt. Ak teda človek investuje dlhodobo, krátkodobé výkyvy hodnoty investícií sú investičnou príležitosťou.

Možnosti pre skúsenejších investorov

Čoraz populárnejším a vyhľadávanejším investičným nástrojom, najmä pre skúsených investorov s vyššími očakávaniami výnosu a zároveň vyššou mierou ochoty podstupovať riziko, sa stávajú fondy kvalifikovaných investorov. Ich výhodou je, že majú širšie investičné možnosti vrátane mnohých špecifických a alternatívnych investícií ako private equity či venture kapitál. Inak povedané, umožňujú rozložiť kapitál aj mimo tradičných verejne obchodovaných finančných aktív, akými sú akcie alebo dlhopisy.

Vďaka voľnejším rukám a väčšej flexibilite správcov fondov kvalifikovaných investorov pri alokácii portfólia a jeho riadení je možné dosiahnuť lepšiu optimalizáciu pomeru výnosov k podstupovanému riziku v porovnaní s klasickými podielovými fondami. Vďaka tomu vytvárajú predpoklady zhodnotenia bez ohľadu na to, či sú akciové trhy v býčom alebo medveďom trende.

Takéto formy investovania majú dlhú tradíciu v krajinách s vyspelým kapitálovým trhom, ako sú napríklad Spojené štáty alebo krajiny západnej Európy a je otázkou času, kedy sa vo väčšej miere začnú presadzovať aj medzi slovenskými investormi.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk