18.8.2017
ID: 3782upozornenie pre užívateľov

Aj umelci musia platiť dane

Leto je obdobím konania zvýšeného počtu rôznych kultúrnych podujatí. Zahraniční umelci, ktorí na Slovensku vystupujú, takisto musia svoje príjmy zdaňovať.

Letné obdobie je viac ako inokedy obdobím konania rôznych hudobných festivalov, divadelných predstavení, či koncertov. Zahraniční umelci, ktorí na Slovensku vystupujú, musia svoje príjmy zdaňovať nielen počas leta, ale v priebehu celého roka.

Všetky príjmy autorov a umelcov sa zdaňujú zrážkovou daňou. Daň za umelca odvádza spoločnosť, ktorá si jeho vystúpenie objednala a tá zrážku dane aj oznamuje daňovému úradu. Umelcovi potom vyplatí už len čistý honorár a daňová povinnosť sa považuje za splnenú. Zahraničný umelec sa môže rozhodnúť, že zrazenú daň bude považovať za preddavok. V tom prípade si na Slovensku môže podať daňové priznanie.  

S mnohými štátmi má Slovensko uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojakého zdanenia. Zrážková daň sa v prípade umelcov zo zmluvných štátov vyberá vo výške 19%. V prípade, že na Slovensku pôsobí umelec z nezmluvného štátu, organizátor mu z vyplateného príjmu zrazí daň vo výške 35%. Zoznam zmluvných štátov vydáva a uverejňuje Ministerstvo financií SR.

Daňové úrady sa pri kontrole zdaňovania zahraničných umelcov stretávajú s rôznymi nezrovnalosťami. Najčastejšie ide o nezrazenú daň z vyplácaných honorárov, nesprávne určenie výšky príjmov alebo nezdanenie príjmov spoluúčinkujúcich osôb, ako sú zbor, predkapela, či tanečníci. V niektorých zmluvách kontrolóri objavili aj účelové klauzuly o nezdanení príjmu na Slovensku.

Príklad 1:
Mestské kultúrne stredisko usporiadalo 18.4.2017 divadelné predstavenie, kde hrali českí herci. Honorár bol vyplatený priamo českým umelcom 15.5.2017. Mestské kultúrne stredisko ako platiteľ dane bolo povinné zraziť daň vo výške 19% a odviesť ju daňovému úradu najneskôr 15.6.2017. V rovnakej lehote malo daňovému úradu predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane. 
 
Príklad 2:
Organizátor letného festivalu pozval na vystúpenie 8.7.2017 umelca z Ghany (nezmluvný štát). Na základe uzatvorenej zmluvy mu príjem vyplatí priamo 8.7.2017. Organizátor je povinný zraziť daň vo výške 35% a odviesť ju daňovému úradu najneskôr 15.8.2017. V tejto lehote musí daňovému úradu predložiť aj oznámenie o zrazení a odvedení dane.


Zdroj: Finančná správa Slovenská republika, 17. 7. 2017

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk