26.6.2019
ID: 4518upozornenie pre užívateľov

Čas na podanie odloženého daňové priznania k dani z príjmu

Fyzické aprávnické osoby, ktoré si odložili podanie daňového priznania k dani z príjmu na jún, majú posledné dni na podanie daňového priznania a zaplatenie dane. Termín pre podanie odloženého daňového priznania pre fyzické a právnické osoby, ktoré nemali príjmy zo zahraničia, je 1. júl. Finančná správa očakáva približne 190 000 daňových priznaní. Rozšírené budú úradné hodiny na daňových úradoch a call centre finančnej správy.

Riadny termín na podanie daňového priznania k dani z príjmu za rok 2018 bolo potrebné podať a daň aj zaplatiť do konca marca 2019, resp. 1. apríla 2019. 222563 daňových subjektov však využilo možnosť predĺžiť si lehotu na jeho podanie a zaplatenie dane, a to najmenej o jeden a najviac o šesť mesiacov.  Do konca apríla si lehotu predĺžilo 4 464 daňovníkov, do konca mája 3328 daňovníkov, do konca júna 193  396 daňovníkov  a 21  375 daňových  subjektov,  ktoré  mali  príjmy  aj  zo  zahraničia,  až  do konca septembra.

Finančná  správa v súvislosti  s odovzdávaním  odložených  daňových  priznaní  vyšla v ústrety  svojim klientom. Predlžuje úradné hodiny na daňových úradoch, rovnako  ako na  call  centre finančnej správy. Cieľom tohto opatrenia je poskytnúť daňovníkom proklientsky servis na splnenie si svojich povinností – podanie odloženého daňového priznania kdani zpríjmovza rok 2018. Upozorňujeme, že už aj fyzické osoby podnikatelia musia daňové priznania a akékoľvek iné dokumenty posielať finančnej správe iba elektronicky. Preto tak, ako museli elektronicky podať oznámenie o predĺžení lehoty, musia elektronicky odložené daňové priznanie aj podať.

Daňové úrady budú otvorené pre verejnosť počas posledných dvoch pracovných dní, počas ktorých bude možné odovzdať daňové priznanie k dani z príjmov, odve hodiny dlhšie. Dôležité je však, pre elektronickú komunikáciu, najmä rozšírenie prevádzkových hodín na call centre finančnej správy. Okrem predĺžených prevádzkových hodín počas posledných júnových dní bude call centrum v pondelok 1. júla na voľbe č.1 (elektronická komunikácia a elektronické podávanie dokumentov) k dispozícii až do polnoci.

Tabuľka: Prehľad rozšírených úradných hodín

tb_sk


Zdroj: Finančná správa Slovenská republika


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk