14.6.2018
ID: 4110upozornenie pre užívateľov

Čerpáte eurofondy? Nezabudnite na ďalšie povinnosti v súvislosti s RPVS

Či ide o malú firmičku alebo finančného žraloka, všetci sa musia mať na pozore pred novými verifikačnými udalosťami, ktoré môžu skomplikovať proces čerpania eurofondov. O čo konkrétne ide? Poberatelia eurofondov v hodnote nad zákonom stanovený limit musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Na účely zabezpečenia aktuálnosti údajov v registri zákon stanovuje povinnosť overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod pri výskyte verifikačných udalostí. Prvou významnou verifikačnou udalosťou bolo tzv. periodické overenie, ktoré sa uskutočňuje každoročne k 31. decembru. Ak si firma splnila svoju povinnosť a nechala si identifikáciu overiť, získala akési polročné RPVS prázdniny, počas ktorých bola od tejto povinnosti zo zákona oslobodená.

 
Ružička Csekes s.r.o. 
 
Keďže však žiadne prázdniny netrvajú večne, od 30. júna je potrebné venovať pozornosť ďalším verifikačným udalostiam, ako je uzatvorenie zmluvy v hodnote nad 100 000 eur, jej zmena alebo plnenie zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne jeden milión eur. Na jednej strane je účel zavedenia týchto verifikačných udalostí pochopiteľný, na druhej strane sa táto povinnosť, vďaka zákonnej šesťmesačnej výnimke, nelogicky vzťahuje iba na druhú polovicu kalendárneho roka. S nadľahčením by sa dalo povedať, že takýto model korešponduje s jeho pôvodným účelom iba na 50 %. Aby to nebolo jednoduché, splnenie zákonnej povinnosti bude vyžadovať presné načasovanie. Podľa zákona musí k overeniu identifikácie dôjsť nie skôr ako päť dní pred verifikačnou udalosťou. Predpokladáme, že dodržanie tejto bezpochyby veľmi krátkej lehoty bude spôsobovať v praxi nemalé komplikácie.

Vyššie popísané drobné nelogickosti vedú k presvedčeniu, že súčasné podmienky overovania identifikácie nie sú nastavené optimálne. Odhliadnuc však od pár nedostatkov, register už viac ako jeden rok úspešne prispieva k odkrývaniu skutočných vlastníkov firiem uchádzajúcich sa o eurofondy. Keďže najlepšou prevenciou pred zneužitím verejných zdrojov je transparentnosť, zavedenie registra možno s odstupom času hodnotiť veľmi kladne.


Ivan Šafranko

JUDr. Ivan Šafranko,
advokát


Ružička Csekes s.r.o.

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava

Tel.:    +421 2 3233 3444
Fax:    +421 2 3233 3443
e-mail:    office-ba@r-c.sk

PFR 2018 - d

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk