3.2.2023
ID: 5662upozornenie pre užívateľov

Cielený softwarning priniesol milióny do rozpočtu

Zasielanie softwarningových správ sa vypláca. Pomáhajú nielen daňovým subjektom, ale aj finančnej správe v lepšom výbere daní. Finančná správa koncom vlaňajška týmto spôsobom upozornila 696 daňových subjektov na to, že výsledok daňovej kontroly môže mať vplyv na výšku ich dane z príjmov za kontrolované zdaňovacie obdobie. Na základe týchto upozornení subjekty dobrovoľne dodatočne priznali dva milióny eur a znížili vykázanú daňovú stratu o viac ako 1,1 milióna eur.

Finančná správa úspešne využíva systém softwarningových upozornení, ktoré zasiela do elektronických schránok daňových subjektov na portáli finančnej správy a umožňuje im splniť si svoje daňové povinnosti dobrovoľne. V decembri 2022 zaslala v rámci 6. etapy 783 softwarningových upozornení daňovým subjektom, u ktorých bola vykonaná daňová kontrola DPH za zdaňovacie obdobie rokov 2017 až 2020 s nálezom nad dvetisíc eur.

Týmto spôsobom ich finančná správa upozornila na to, že výsledok daňovej kontroly DPH môže mať vplyv na výšku dane z príjmov za kontrolované zdaňovacie obdobie. Na základe upozornení zaslaných v predchádzajúcich piatich etapách oslovené daňové subjekty podali 136 dodatočných daňových priznaní k dani z príjmov, ktorými dobrovoľne zvýšili priznanú daňovú povinnosť o takmer dva milióny eur a zároveň dobrovoľne znížili vykázanú daňovú stratu o viac ako 1,1 milióna eur. U daňových subjektov, ktoré nereagovali na zaslané upozornenie a bol u nich najväčší predpoklad nesplnenia daňových povinností boli vykonané daňové kontroly. Z doteraz ukončených daňových kontrol dane z príjmov u týchto subjektov bol dosiahnutý nález v sume vyššej ako 9 miliónov eur.

Zdroj: Finančná správa Slovenská republika


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk