12.3.2015
ID: 2820upozornenie pre užívateľov

Daňové príručky

Finančná správa pripravila pre verejnosť bezplatné publikácie „Sprievodca daňami“ a „Postupy účtovania“. Sú voľne dostupné na stiahnutie na portáli finančnej správy a prinášajú komplexný prehľad platnej legislatívy v oblasti daní a účtovníctva.

Publikácia „Sprievodca daňami“ obsahuje všetky aktuálne daňové zákony:

  • zákon o elektronickej registračnej pokladnici,
  • zákon o správnych poplatkoch,
  • zákon o obmedzení platieb v hotovosti,
  • zákon o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií,
  • zákon o osobitnom odvode v regulovaných odvetviach,
  • zákon o účtovníctve a vybraných súvisiacich opatrení,
  • daňový poriadok.

Ide o aktuálne verzie zákonov na rok 2015.

Publikácia pri jednotlivých daňových zákonoch obsahuje odkazy na finančnou správou vydané metodické pokyny a usmernenia, ktoré sú zverejnené na portáli FS SR. Metodické usmernenia a pokyny nie je potrebné vyhľadávať na portáli FS SR, stačí, keď sa v konkrétnom daňovom zákone klikne na tam uvedený odkaz. K ustanoveniam daňových zákonov, ktoré sú aktuálne novelizované, sú pridané aj komentáre. Pri dani z pridanej hodnoty sa okrem toho pri niektorých ustanoveniach uvádzajú príkladom aj čísla  rozhodnutí Súdneho dvora EÚ vydané k danej problematike.

Na rovnakom princípe je postavená aj publikácia „Postupy účtovania“. Široká verejnosť sa  môže dostať ľahko a bezplatne nielen k platnej legislatíve, ale aj ku ďalším aktuálnym informáciám, ktoré sa týkajú konkrétneho ustanovenia v zákone. 

Obe publikácie sú bezplatne na stiahnutie/prezeranie.

Zdroj: TS FS SR

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk