27.9.2019
ID: 4596upozornenie pre užívateľov

„Deň pre školy“ mal úspech

Na vzdelávaní našich najmenších nám záleží. Ministerstvo financií SR vspolupráci sFinančnou správou SR, zorganizovaloprvý ročník veľkej akcie pre deti aich učiteľov pod názvom „Deň pre školy“.

Priamo na ministerstve sme privítali takmer 300 piatakov zo základných škôl, ktorí sa nie len zabávali, ale najmä vzdelávali. Naši zamestnanci im pripravili špeciálne tematicképrednášky, ktorých základným cieľom bolo naučiť žiakov ako správne hospodáriť speniazmi, kde sa peniaze berú,aleboakú majú hodnotu.

„Deti sú pre nás síce špeciálne,ale oto vďačnejšie publikum. Videl som, že naše prednášky sa im páčili averím, že  si  znich  odniesli  množstvo  dôležitých  informácií,  ktoré  budú  vživote  potrebovať,“ uviedol riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov na MF SR Peter Mikloš.

Program pre žiakov si pripravili aj zamestnanci finančnej správy. Nechýbala technika sktorou pracujú colníci, ukážky  zadržaného  tovaru,  no  najväčším  lákadlom  boli  dynamické  ukážky  asimulovaný  zásah  špeciálnej jednotkyfinančnej správy.  Deti  prijal  vo  svojej  kancelárii aj minister  Ladislav  Kamenický,  ktorý  si  pre všetky pripravil špeciálne darčeky.Každé dieťa malo možnosť posedieť si vkresle ministra.

„V dnešnej dobe sa pri vzdelávaní ofinanciách na našich najmenších často zabúda. Musíme si však uvedomiť,že deti už od útleho veku prichádzajú do kontaktu speniazmi  aod starších počúvajúoich hodnote.Som  preto rád,že  ministerstvo  si  úlohu  vzdelávania  zobralo  pod  patronát  averím,  že podobné  akcie  budú  pokračova“,uviedol minister financií Ladislav Kamenický.

Projekt „Deň pre školy“ nie je jediný, ktorým sa ministerstvo snaží zvyšovať finančnú gramotnosť. Rezort už viac ako rok organizuje každý mesiac školenia pre učiteľov. Stovky vzdelávacích aktivít pre deti,ale  aj  seniorov organizuje aj finančná správa. Finančná gramotnosť Slovákov je podľa prieskumov nízka. Vroku 2015 to bolo iba 48%, čím sa Slovensko zaradilo na 16. priečku vrámci EÚ. Prvé miesto patrí Dánsku so 71%, naopak na chvoste sú Rumuni (22%).Vprípade záujmu ofotografie z podujatia, kontaktujte prosím tlačový odbor. Tlačový odborMinisterstvo financií

Zdroj: Finančná správa Slovenská republika


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk