17.9.2020
ID: 4895upozornenie pre užívateľov

Investičné stimuly prinesú 175 nových pracovných miest

Ministerstvo hospodárstva poskytne trom spoločnostiam investičné stimuly v celkovej výške takmer 3 mil. eur. Návrh rezortu odobril vládny kabinet. Dohromady by vďaka investíciám týchto podnikov malo na Slovensku vzniknúť 175 nových pracovných miest. Slovensko zároveň začne monitorovať priame zahraničné investície, ktoré by mohli ohroziť alebo narušiť bezpečnosť a verejný poriadok. Na sledovanie týchto investícií a spoluprácu s ostatnými štátmi EÚ v tejto oblasti vznikne na MH SR kontaktné miesto.

Ako po rokovaní kabinetu povedal minister hospodárstva Richard Sulík, zámerom rezortu je poskytovať investičnú pomoc na výrobné závody iba na východ Slovenska a pokiaľ je to možné, formou daňových úľav. V prípade investícií, ktoré prinesú vznik vysoko sofistikovaných pracovných miest, bude pomoc štátu smerovať firmám na celom Slovensku a tu bude možné podporiť príspevkom aj priamo vytvorenie nových pozícií. „Takto to má byť. Toto robíme preto, aby sa znižovali regionálne rozdiely," skonštatoval minister. 

Investičná pomoc bude poskytnutá v prípade výstavby nového závodu na výrobu komponentov pre stroje, ako aj kompletných strojov pre technicky náročné aplikácie v strojárstve spoločnosti BHS-Sonthofen (Slovakia) v priemyselnom parku Haniska v okrese Prešov. Práce začali ešte v minulom roku, ukončené by mali byť v roku 2022. Celkovo plánuje firma preinvestovať minimálne 7,3 mil. eur. V novom závode by malo nájsť prácu 56 ľudí. Schválená investičná pomoc je vo výške 1 mil. eur vo forme úľavy na dani z príjmov. 

Rezort hospodárstva pomôže aj bardejovskej spoločnosti Charvát Strojárne pri rozšírení výroby hydraulických valcov a nosičov kontajnerov, a to sumou 600-tis. eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Podnik v tejto súvislosti zmodernizuje svoju výrobnú budovu, ktorú pôvodne prenajímal a obstará do nej lakovňu. Celkové investičné a mzdové náklady odhaduje na viac ako 6 mil. eur a v priamej súvislosti so zámerom plánuje vytvoriť 40 nových pracovných miest. 

V Senici štát podporí vznik nového výskumno-vývojového centra firmy Mahle Behr Senica zameraného na vývoj, dizajn a testovanie klimatizačných jednotiek pre osobné a nákladné automobily. „V tomto prípade by malo vzniknúť takmer 80 vysoko sofistikovaných pracovných miest, ktoré sa budú venovať výlučne výskumu a vývoju,“ upresnil Sulík. Nové pracovné miesta by mali vzniknúť do roku 2023, investičné a mzdové náklady prekročia 6 mil. eur. Kabinet podniku odklepol investičnú pomoc takmer 1,3 mil. eur vo forme príspevku na vytvorené nové pracovné miesta. Práce na investičnom zámere začali v decembri 2018. Ich ukončenie je naplánované na rok 2021 a dosiahnutie plnej plánovanej kapacity sa predpokladá v roku 2024. 

Vláda zároveň schválila aj návrh MH SR na vznik kontaktného miesta na preverovanie priamych zahraničných investícií smerujúcich do Európskej únie (EÚ). Kontaktné miesto by malo najskôr zabezpečovať informácie pre ostatné členské štáty a Európsku komisiu. V budúcnosti po zavedení mechanizmu preverovania zahraničných investícií na Slovensku by sa mali kompetencie kontaktného miesta rozšíriť.

Zdroj: TS - Ministerstvo hospodárstva SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk