1.7.2016
ID: 3383upozornenie pre užívateľov

Koniec monackého bankového tajomstva pre občanov EÚ

Ukrývanie hotovosti na monackých kontách s cieľom vyhnúť sa platbe daní v Európskej únii bude pre občanov EÚ zložitejšie. Európsky parlament vo štvrtok podporil dohodu, ktorá od roku 2018 zavedie automatickú výmenu informácií medzi EÚ a Monackým kniežactvom o bankových účtoch svojich občanov. Výmene budú podliehať údaje o jednotlivých kontách zaznamenané od 1. januára 2017.

Dohoda zameraná na boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom bola predstaviteľmi EÚ a Monaka parafovaná dňa 22. februára 2016. K formálnemu podpísaniu dohody by malo dôjsť ešte v priebehu leta, a to po jej odobrení Radou (ministrov) EÚ.

Monako bude na základe dohody uplatňovať prísnejšie opatrenia týkajúce sa výmeny informácií. Tie budú odteraz v súlade s pravidlami o výmene údajov medzi členskými štátmi Únie, ktoré v EÚ platia od marca 2014. Dohoda tiež zodpovedá globálnemu štandardu OECD pre automatickú výmenu informácií o finančných účtoch z roku 2014.

Informácie, ktoré si budú daňové orgány členských štátov EÚ a Monaka vymieňať, sa netýkajú len príjmov občanov, napríklad vo forme úrokov a dividend, ale aj zostatkov na účtoch a výnosov z predaja finančných aktív.

Daňové správy členských štátov EÚ a Monaka budú na základe dohody môcť:

  • správne a jednoznačne identifikovať príslušných daňových poplatníkov,
  • vykonávať a presadzovať svoje daňové zákony v cezhraničných situáciách,
  • preskúmať pravdepodobnosť, že dochádza k daňovým únikom a
  • vyhnúť sa ďalšiemu nepotrebnému vyšetrovaniu.

V ostatných mesiacoch boli schválené podobné dohody EÚ so Švajčiarskom, Lichtenštajnskom, San Marínom a Andorrou.

Zdroj: TS EP

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk