29.9.2015
ID: 3033upozornenie pre užívateľov

MF SR pripravilo manuál pre samosprávy k tuzemskému samozdaneniu

Ministerstvo financií SR pripravilo pre mestá a obce manuál k novému opatreniu v rámci dane z pridanej hodnoty (DPH). Ide o prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia v sektore stavebníctva, tiež známe ako tuzemské samozdanenie.

V praxi to bude znamenať, že poskytovateľ stavebných prác nebude povinný k svojmu plneniu uplatniť DPH. Bude fakturovať bez DPH. Daň bude prenesená na príjemcu plnenia, ktorý túto daň prizná vo svojom daňovom priznaní.

Prenos daňovej povinnosti môže byť uplatnený len ak sú poskytovateľ stavebných prác a aj príjemca plnenia registrovanými platiteľmi DPH.

Zmena sa teda dotkne tých samospráv, ktoré sú registrované ako platiteľ DPH. V súčasnosti sú mnohé mestá a obce registrovanými platiteľmi DPH napríklad z dôvodu dodávky tepla, prevádzkovania športovísk alebo iných zariadení, prevádzkovania jedálni, bufetov a podobne. Zámerom manuálu je zjednodušiť samosprávam aplikáciu tejto zmeny.

Manuál nájdete tu.

Tlaťový odbor
Ministerstvo financií SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk