25.10.2017
ID: 3849upozornenie pre užívateľov

Niektorí obchodníci obchádzajú zákon

Trnavskí colníci skontrolovali od začiatku roka vo svojom regióne takmer 800 elektronických registračných pokladníc. Zákon nedodržiavalo viac ako 60 % obchodníkov. Pokuty za zistené porušenia dosiahli výšku viac ako 90 tisíc eur.

Do takýchto kontrol boli zapojení colníci z Veľkého Medera, Senice, Trnavy, Galanty a Skalice. Kontroly vykonávali po celom Trnavskom kraji, či už v reštauráciách, predajniach, ale i v zariadeniach poskytujúcich služby ako napríklad  kaderníctvach, taxislužbách, masážnych salónoch a pohrebníctvach. Počas tohto roku tak skontrolovali 764 elektronických registračných pokladníc, pričom porušenie zákona zistili v 477 prípadoch.

Najčastejším porušením zákona zo strany obchodníkov bolo:

  • nezaevidovanie tržby v pokladnici,
  • nevydanie pokladničného dokladu či vydanie pokladničného dokladu, ktorý však nespĺňal náležitosti zákona.

V prípadoch, v ktorých bolo možné v zmysle zákona uložiť pokutu za porušenie predpisov rozhodnutím na mieste, boli obchodníkom uložené pokuty v celkovej výške 92 870 eur. V ostatných prípadoch sa vedú daňové konania vo veci porušenia predpisov. V 55 prípadoch išlo o opakované porušenie zákona a v 18 prípadoch bol okrem pokuty podnikateľom uložený aj zákaz predávať tovar. V jednom prípade, po druhom opakovanom porušení predpisov, predajca sám zrušil živnosť.   

Kým v roku 2016 nedodržiavalo v Trnavskom kraji zákon 50 % prevádzok, za tri štvrťroky tohto roku zákon obišlo o 12 % obchodníkov viac. Na základe skúseností z predchádzajúceho obdobia, najmä pretrvávajúcich a opakujúcich sa zistení porušení zákona a neubúdajúceho počtu porušení, budú zo strany trnavských colníkov vykonávané intenzívne kontroly aj počas nasledujúcich týždňov.


Zdroj: Finančná správa Slovenská republika, 12. 10. 2017

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk