9.9.2015
ID: 3019upozornenie pre užívateľov

Nová aplikácia na portáli finančnej správy

Finančná správa pripravila na svojom portáli novú službu pre širokú verejnosť. V sekcii občania je na webe dostupná aplikácia Overenie kontrolných známok. Poslúži na rýchlu kontrolu kontrolných známok, ktorými sú označené spotrebiteľské balenia liehu alebo tabakových výrobkov.

Pomocou novej aplikácie si bude môcť verejnosť jednoducho a dostupne overiť správnosť označenia spotrebiteľského balenia liehu alebo tabakových výrobkov, ktorými sú cigarety, cigary, cigarky alebo tabak, kontrolnými známkami.

Jednoduchým zadaním identifikačného čísla kontrolnej známky, (12 miestny alfanumerický reťazec umiestnený na kontrolnej známke) poskytne aplikácia informácie o spotrebiteľskom balení liehu alebo tabakového výrobku, ktorý sa nachádza v daňovom voľnom obehu a je na ňom nalepená overovaná kontrolná známka. Rozsah informácii o spotrebiteľskom balení liehu alebo tabakového výrobku oznamujú odberatelia kontrolných známok finančnej správe. Tá následne tieto údaje zverejňuje v novej aplikácii. Rozsah zverejniteľných údajov je stanovený príslušnou legislatívou a je pre jednotlivé predmety spotrebných daní rozdielny.

V prípade, ak sa zverejnené informácie o spotrebiteľskom balení liehu alebo tabakového výrobku vo vzťahu k overovanej kontrolnej známke nezhodujú so skutočnosťou alebo sa overované identifikačné číslo kontrolnej známky nenachádza v aplikácii, môžu občania informáciu o  uvedenej skutočnosti zaslať priamo prostredníctvom aplikácie finančnej správe. V takom prípade môže ísť totiž o porušenie právnych predpisov súvisiacich s označovaním spotrebiteľského balenia liehu alebo tabakových výrobkov. 

Aplikáciu nájdete  na našom portáli FS v časti Overenie kontrolných známok.

Zdroj: TS Finančná správa


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk